31
dec
'12

Jan Franssen vindt dat de Bollenstreek "achteruitkachelt".

De gemeenten in de Bollenstreek moeten autonomie inleveren en op cruciale onderdelen met één stem gaan spreken. Dat zegt commissaris vd koningin van Zuid-Holland Jan Franssen. Hij vindt dat de Bollenstreek ’achteruitkachelt’ en schaalvergroting is volgens hem het middel...

om dat proces te stoppen.

Franssen doet zijn uitspraken in de Eindejaarsbijlage van het Leidsch Dagblad. De commissaris van de koningin geeft daarin aan dat behoud van bestuurlijke zelfstandigheid voor de dorpen in de Bollenstreek wat hem betreft een utopie is. Over de voorkeur van de meeste gemeenten om niet te fuseren maar wel intensiever te gaan samenwerken, is hij sceptisch. ,,Meer samenwerken is prima, maar als men deze vorm kiest om aan de beslissing van een fusie te ontkomen, is dat een verkeerde keuze. Het mag geen vlucht naar voren worden’’, aldus Franssen, vooruit kijkend naar de raadsconferentie over hun bestuurlijke toekomst die de bollendorpen in januari hebben belegd.

Alleen als het resultaat van die conferentie ’een beeld oproept als ware het een fusie’, dan is Franssen bereid in Noordwijk, Teylingen, Lisse en Hillegom weer vaste, kroonbenoemde burgemeesters aan te stellen, in plaats van de huidige waarnemers. Maar hij zegt tegelijkertijd te betwijfelen of er op die sollicitatierondes veel kandidaten met kwaliteit zullen afkomen. ,,Het is toch een tussenstap.’’
Bron: Leidsch Dagblad.

Commissaris vd koningin van Zuid-Holland Jan Franssen.