27
dec
'12

Speeltuin De Duinrand in De Zilk neemt afscheid van drie bestuurders.

In december 2012 nam het bestuur van Speeltuin De Duinrand uit De Zilk afscheid van drie bestuursleden: Peter Geerlings, Bert Verhoeven en Leon Nederstigt. Bij elkaar 41 jaar bestuurservaring en meer dan een halve eeuw medewerkers-ervaring treedt terug, maar...

kan trots terugkijken op de bereikte resultaten.

Peter Geerlings
Voorzitter Peter Geerlings begon in 2005 aan zijn bestuursfunctie. Hij volgde Bert Verhoeven op en samen zette hij zich vooral in voor een geoliede organisatie van de werkzaamheden in de speeltuin. Peter bedacht de schildervaderdagen. Met de schilderdagen in mei wordt elk jaar de speeltuin opnieuw in de verf gezet door zo’n 60 vrijwillige schildervaders. Bovendien heeft hij zich hard gemaakt voor nog professionelere keuringen en een solide veiligheidsbeleid. Peter Geerlings is ook de medebedenker en spreekstalmeester van De Zilk Got Talent. Elk jaar kondigt hij het jonge talent aan die met trompet, dans en liedjes strijden om de grote beker en eeuwige roem. Peter gaat zich nu inzetten voor Van Nispen en de realisatie van het nieuwe sportpark.

Bert Verhoeven
Bert Verhoeven komt voor het eerst voor als medewerker in de notulen van 1995.  Hij was bestuurder vanaf 1998 tot en met dit jaar. En de eerste zeven jaar hanteerde hij ook de voorzittershamer. Bert is vooral animator en aanpakker. Niet te veel praten, maar doen. Met zijn uitdrukking . . . En Geluk! Eindigde hij de discussie en ging aan de slag. Bert zorgde dat nieuwe speeltoestellen veilig geplaatst werden. Hij zorgde hij dat er een nieuw speeltuinhuisje kwam en een remise voor de Duinrand Expres. Hij is ook de fabrikant van de jeu de boulebaan in De Duinrand waar de senioren nog steeds veel gebruik van maken. Bert was voorzitter na de grote sloop. Door strenge regels voor speeltoestellen moest bijna de hele inventaris van De Duinrand vernieuwd worden. Onder zijn voorzitterschap is de speeltuin opnieuw opgebouwd vanaf de kale grasmat. Bert is nu bestuurslid af, maar de speeltuin heeft hem gelukkig wel weten te behouden voor de technische commissie en hij heeft ook plaats genomen in de jubileumcommissie voor het 40-jarig bestaan in 2013.

Leon Nederstigt

Leon Nederstigt tenslotte is de medewerker en bestuurder met de meeste speeltuinjaren op zijn conto. Leon die vanaf 1991 medewerker is wordt in 1998 secretaris en blijft dat tot en met 2011. Leon heeft net als Bert veel gedaan om de speeltuin opnieuw op te bouwen. Hij schreef de bedelbrieven naar de gemeente en sponsors en mobiliseerde de achterban van donateurs om de Duinrand te blijven steunen. Leon benaderde ook de pers om de sociale functie en het belang van de speeltuin te benadrukken. Niet alleen voor De Zilk maar ook voor plaatsen in de omgeving. De meeste kinderen in De Zilk kennen Leon van het spannende verhaal bij het kampvuur tijdens het zomerkamp. Een griezelverhaal voor het slapen gaan afgesloten met een vuurpijl. Na zijn terugtreden is Leon in de geschiedenis van De Duinrand gedoken en is nauw betrokken het jubileum en bij de film over de geschiedenis en toekomst van de speeltuin.  

De drie kijken met genoegen terug op hun lange speeltuinloopbaan en kregen bij hun afscheid alle lof toegezwaaid van de nieuwe voorzitter Nico Meiland en ontvingen een kleine persoonlijke attentie van het bestuur.