Datum: 01-06-2020 - 17:39
24
dec
'12

Zonnebloem Noordwijkerhout viert kerstfeest.

Ruim 120 gasten en vrijwilligers van de Zonnebloem waren zaterdag bijeen in het Victorhuis om met elkaar het kerstfeest te vieren. Al vroeg in de ochtend was de zaal door een groot aantal vrijwilligers in kerstsfeer gebracht. Bij binnenkomst werden de gasten voorzien van een kop koffie met gebak...

Voor vele gasten was het weer  een feest van herkenning. Als blijkt van waardering voor het vele werk van de vrijwilligers werd door een van de gasten een prachtig kerststuk meegebracht.

In de eucharistische viering gingen voor pastor M. v.d. Berg en ds. E. van de Weide. Tijdens de overdenking werd de nadruk gelegd op Maria, de moeder van Jezus.  “De meest gezegende ben jij van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot”, zoals te lezen in het Bijbelboek Lucas. In het Ave Maria klinken deze woorden gedurende vele eeuwen nog steeds duidelijk en helder. De viering werd ondersteunt door kerstliederen die uit volle borst werden meegezongen.

Na de viering was het tijd voor een hapje en een drankje en tijd om met elkaar te praten. Beide voorgangers namen alle tijd om met de gasten en vrijwilligers uitgebreid in gesprek te gaan. De ochtend werd afgesloten met soep en broodjes. 

De middag stond in het teken van het optreden van het Mannakoor. Het koor, onder leiding van mevr. Op den Kelder, wisselde Engels- en Franstalige kerstliederen af met de o zo bekende Nederlandstalige die ook nu weer door allen werden meegezongen. Deze bijzonder geslaagde viering werd om 15.30 uur afgesloten met een boeket bloemen voor de dirigent en de muzikale ondersteuning en een woord van dank aan de leden van het koor.

En, met een oproep voor een bijdrage namens de Zonnebloem voor het “glazen huis”, met als motto ‘Noordwijkerhout gaat het Rode Kruis helpen’, op de steeg nabij de Witte Kerk. Door de gasten werd een bedrag van 111 euro bij elkaar gebracht. Dit bedrag is zondagmiddag onder toeziend oog van Blikopnoordwijkerhout en onder applaus van de aanwezigen overhandigd. Al met al een bijzonder geslaagde kerstviering met dank aan allen die zich ingezet hebben onder de bekende Zonnebloemleuze “Zonder elkaar is iedereen alleen”.

Foto's PR