Datum: 28-02-2020 - 04:05
09
dec
'12

Koor Sancta Maria met Leids Kamer Orkest op 1e Kerstdag in de St. Jozefkerk.

Op 25 december, 1e Kerstdag, is er een feestelijke Hoogmis in de St. Jozefkerk met medewerking van het Gemengd Koor Sancta Maria, met het Leids Kamer Orkest. De aanvang van de Kerstviering is om 09.55 uur. Het Gemengd Koor Sancta Maria is in september 1968 door dirigent,...

Willem Jan van Geldre, als kerkkoor opgericht. Als zodanig verzorgt het maandelijks een eucharistieviering in de St. Jozefkerk te Noordwijkerhout.

De ondersteuning van de liturgievieringen wordt gedaan door het zingen van Nederlandse en Latijnse meerstemmige missen en liederen met koor, samenzang en orgel. Ook hebben we op het repertoire zowel Latijnse, Duitse, Engelse, als Franse a capella liederen en zingen we met de feestdagen missen met orkestbegeleiding. Het is een traditie om met Kerstmis en Pasen, samen met het Leids Kamerorkest, de liturgievieringen op te luisteren. Veelal zingen we dan missen van grote componisten o.a. W.A. Mozart, J. Haydn, F. Schubert, C. Gounod. In het verleden zong het koor reeds diverse malen voor de televisie (o.a. bij de viering van het 25 jarig bestaan van het Bisdom Rotterdam ) en de radio. Ook dit jaar heeft het GKSM twee maal voor TV eucharistievieringen muzikaal verzorgd.

Daarnaast heeft het koor in het afgelopen jaar ook meegewerkt aan de viering van het 50 jarig bestaan van het Leids Kamer Orkest. Het koor, dat nu 44 jaar bestaat, telt momenteel 50 leden die afkomstig zijn uit Noordwijkerhout, Noordwijk, de Bollenstreek en verdere omgeving. In het komende jaar zal het koor ter gelegenheid van haar 45 jarig bestaan diverse feestelijke missen en koorwerken met orkest uitvoeren, o.a. de Messe Solennelle de Sainte Cecile van C. Gounod.