Datum: 26-11-2022 - 20:43
29
nov
'12

Noordwijkerhout start een breder inkoop-samenwerkingsverband.

Op donderdag 29 november om 16.00 uur ondertekenden loco-burgemeester Knapp en de heer Waterman van de Stichting Rijk een samenwerkingsovereenkomst. Deze stichting zal per 1 januari 2013 alle inkooptaken uitvoeren voor de gemeente Noordwijkerhout...

Samenwerkingsverbanden zijn succesvol
In het verleden bleken samenwerkingsverbanden op uitvoerend niveau voor onze gemeente al heel succesvol. De gemeente begon al in de jaren ‘90 met het uitbesteden van operationele taken aan externe partijen. Professionele partijen konden de diensten tegen lagere prijzen bieden dan dat de gemeente het zelf zou doen en bovendien nog eens op een hoger kwaliteitsniveau. De groenwerkzaamheden werden uitbesteed, evenals de straatreiniging en afvaldiensten. Ook heeft de gemeente zich altijd sterk gemaakt voor intergemeentelijke samenwerking zoals het starten van een intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek en de inkoopsamenwerking met de buurgemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk. Ook nieuwe samenwerkingen met buurgemeenten worden op dit moment onderzocht, zoals het centraliseren van personeelszaken en belastingen.

Gezamenlijk inkopen is niet nieuw

Sinds 2008 is er met de buurgemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Noordwijkerhout een samenwerking op het gebied van inkoop. De successen die op dit vlak zijn behaald waren aanleiding om het groter aan te pakken. De afgelopen vier jaar heeft gezamenlijk inkopen de samenwerkende gemeenten een besparing van ruim € 650.000 opgeleverd. Om die reden en om reden van kwetsbaarheid en kwaliteit is naar een groter intergemeentelijk samenwerkingsverband gekeken.

Stichting Rijk

Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK) is in 2009 opgericht door 8 gemeenten in de regio IJmond en Kennemerland. Al snel bleek dat de samenwerking succesvol was en meer gemeenten in de omgeving sloten zich aan. Inmiddels is de stichting actief bij 14 gemeenten van Diemen tot Castricum en van Uithoorn tot Oostzaan.

Het credo dat de deelnemende gemeenten bij de oprichting van Stichting Rijk hebben meegegeven was “Winst boeken door gezamenlijkheid”. Of deze voordelen nu zitten in volumevoordelen, kennisdeling, reductie van transactiekosten, betere kwaliteit of gunstiger voorwaarden, ze moeten voortkomen uit het feit dat inkoop in de voorbereiding en de uitvoering zoveel mogelijk samen wordt gedaan. Behalve dat nieuwe relaties met andere gemeenten worden aangegaan, blijven bestaande relaties met gemeenten overigens gewoon intact.

Met de aansluiting van Noordwijkerhout is de provinciegrens van Zuid- en Noord-Holland overschreden en kan straks met recht gesproken worden van een echte “Hollandse inkoopsamenwerking”.