Datum: 07-07-2020 - 08:50
29
nov
'12

Padua en andere woningbouwcorporaties luiden noodklok in Bollenstreek.

Woningbouwcorporaties in de Duin- en Bollenstreek waaronder woningbouwvereniging Sint Antonius van Padua, vrezen grote gevolgen als de kabinetsplannen voor een verhuurdersheffing doorgaan. Veel sociale woningbouwprojecten komen op de tocht te staan. Het kabinet Rutte 2...

wil een nieuwe belasting voor Woningbouwcorporaties invoeren. Om deze verhuurdersheffing te kunnen betalen, mogen de huren worden verhoogd. Maar niettemin loopt het tekort in 2017 al op tot bijna 2 miljard euro per jaar, zo blijkt uit een doorrekening van de plannen. Gevolg: de corporaties kunnen hun voornemen om de komende tien jaar in Nederland 224.000 huurwoningen te bouwen niet nakomen.

Ook de Duin- en Bollenstreek ontspringt wat dit betreft de dans niet. Alle woordvoerders van de corporaties in de streek geven aan dat ze een pas op de plaats moeten maken in hun woningbouwvoornemens. ,,Puyckendam doen we nog. Bij alles daarna schorten we onze medewerking op’’, zegt Aad Verkade, directeur van de Noordwijkerhoutse woningbouwvereniging Sint Antonius van Padua. Concreet noemt hij De Zilk, het Bavo-terrein en het oude Munnekeweij. ,,Als het blijft zoals het nu voorligt, worden we een beherend clubje en is bouwen geen optie meer.’’

Als het aan het kabinet ligt, verkopen de corporaties een deel van hun woningbezit om de financiële positie op niveau te houden, maar de corporaties wuiven dat weg. "Verkopen? Aan wie dan?", reageert Verkade. "En wie gaat de hypotheken daarvoor verstrekken". De corporaties verwachten dat de regering op het besluit terugkomt of aanpast. Want als de plannen doorgaan, dreigt volgens hen 80% van de corporaties om te vallen.
Bron: Leidsch Dagblad.