Datum: 02-07-2020 - 14:13
23
nov
'12

Bouwplan nieuwbouw Dorpsstraat (oude postkantoor) krijgt kleine aanpassingen.

B&W van Noordwijkerhout heeft een heroverwegingsprocedure voor bouwplan bij Dorpsstraat 54/60 (het oude postkantoor) gevolgd. Binnengekomen bezwaren waren gericht tegen het besluit om een omgevingsvergunning te verlenen voor het slopen van het huidige pand...

en het bouwen van 18 appartementen, kantoorruimte en een parkeergarage aan de Dorpsstraat 54 t/m 60.

 

Door deze bezwaren is een tweede adviesaanvraag gedaan naar de Welstandscommissie. Deze is nu weer akkoord gegaan, er zullen kleine aanpassingen op de tekening gedaan worden in verband met overschrijding van het bouwvlak. Er is een verkennend archeologisch onderzoek gedaan en na de sloop vindt er nog een nader sleuvenonderzoek plaats. Deze verplichting wordt dan vermeld in de vergunning.

Klik op de foto voor een vergroting.


Oude tekening, de nieuwe volgen nog.