Datum: 28-09-2023 - 00:56
14
nov
'12

"Plan van aanpak" huisvestingsproblemen verenigingen.

De gemeente is bezig met een plan van aanpak (een conceptkadernota) wat een beeld moet geven welke accommodaties er zijn voor de verenigingen, welke knelpunten en mogelijkheden er zijn. Op basis daarvan kan beleid worden vastgesteld, tot nu toe werd door de gemeente incidenteel...

op basis van verzoeken van verenigingen gekeken naar de mogelijkheden van huisvesting. Hierbij zullen de verenigingen die subsidie ontvangen betrokken worden. In de uiteindelijk op te stellen kadernota zal richting gegeven kunnen worden aan een accommodatiebeleid voor de komende tien jaar.

Verenigingen op het Bavo-terrein.
Tijdens de laatste raadsvergadering werd er door de PvdA een vraag gesteld over de voortgang van het Bavo-terrein. Volgens wethouder Knapp was men er wat op het terrein moet gebeuren er wel over uit, maar lagen de kosten van de randweg nog steeds dwars. Verschillende verenigingen zoals de Kinderboerderij, de Speelakker en de Keiebijters (plannen Pesthuis) die op het terrein gehuisvest zijn, zitten te wachten voor een oplossing van hun huisvestingsproblemen......zou die er binnenkort komen???

In het coalitieakkoord 2010-2014 staat:
"De coalitie is blij met de belangrijke plaats die sportverenigingen en sociaal-culturele organisaties in de Noordwijkerhoutse samenleving innemen. Deze verdienen waardering en ondersteuning. Hoewel de verenigingen primair een eigen verantwoordelijkheid dragen voor hun huisvesting, moet de gemeente hen faciliteren bij het zoeken naar oplossingen in geval van problemen op dat vlak."

Vrijwilligers Kinderboerderij De Dierenhoeve.