Datum: 04-06-2023 - 06:47
15
dec
'19

Kerststerrenproject van de Witte Kerk.

In december wordt onze jaarlijkse kerststerren actie gehouden. De kerk wordt tijdens de kerstdagen weer mooi aangekleed met deze kerststerren. De kerststerren worden als attentie en bemoediging gegeven aan mensen uit de gemeente. De opbrengst gaat dit jaar naar Present Bollenstreek. Present werkt op diaconaal vlak samen met diverse kerken in de Bollenstreek. Vanuit onze eigen christelijke motivatie geloven wij dat het goed is om te delen...

van wat we hebben ontvangen. Present wil kerken en kringen helpen om vrijwilligerswerk handen en voeten te geven aan het omzien naar kwetsbare mensen over de eigen kerkmuren heen. Er zijn twee typen projecten: Sociale projecten en praktische projecten. Sociale projecten zijn o.a. koken voor dak- en thuislozen, het organiseren van een gezellige middag voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of koffiedrinken met eenzame ouderen.

Praktische projecten zijn o.a. helpen verhuizen, opknappen of schoonmaken van een woning of het opknappen van een tuin. Wij hopen dat u dit mooie doel ook wilt ondersteunen. U kunt u bijdrage overmaken op rekeningnummer NL42 ABNA 0568318633 t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk o.v.v. Kerststerrenactie.