13
dec
'19

College geeft uitvoering aan motie 52 uit 2018: nieuwe toekomstbestendige  carnavalslocatie voor de Keiebijters.

Het college van de gemeente Noordwijk heeft in een brief aan de gemeenteraad de afwikkeling beschreven van motie 52 (klik hier), die nog in de toenmalige gemeente Noordwijkerhout in november 2018 was ingediend met als onderwerp huisvesting van de Carnavalsvereniging De Keiebijters. Brief: Op 15 november 2018 heeft uw raad motie 52 aangenomen. Deze motie roept het college op carnavalsvereniging De Keiebijters te ondersteunen bij het vinden...

van een nieuwe locatie in Noordwijkerhout en de vereniging binnen de grenzen van het redelijke een gemeentelijke bijdrage in verband met de verhuizing naar hun nieuwe accommodatie toe te kennen. Naar aanleiding hiervan berichten wij u als volgt.

Nieuwe feestlocatie Ambachtsweg 5 en opslag

Inmiddels heeft carnavalsvereniging een nieuwe feestlocatie aan de Ambachtsweg gevonden, in de kern Noordwijkerhout. De ODWH heeft hiervoor een omgevingsvergunning afgegeven. Deze vergunning is onherroepelijk. Daarmee beschikt de vereniging over een toekomstbestendige carnavalslocatie. Elders is een locatie gevonden waar de vereniging gedurende de rest van het jaar spullen kan opslaan.

Evenementenvergunning en gemeentelijke tegemoetkoming in verhuiskosten
Voor de viering van het carnavalsfeest is een evenementenvergunning vereist, in aanvulling op de omgevingsvergunning. Op basis van de evenementenvergunning handhaaft de brandweer de kaders die de veiligheid van de gasten en leden van de vereniging tijdens het carnavalsfeest aangaan. In het voortraject van de evenementenvergunning heeft de brandweer een aantal maatregelen voorgeschreven die vanuit het oogpunt van (brand)veiligheid noodzakelijk zijn.

Het betreft onder meer de aanpassing van vluchtwegen en noodverlichting. Daarnaast zijn akoestische voorzieningen nodig om gehoorschade te voorkomen. Conform motie 52 hebben wij De Kelebijters naar redelijkheid een tegemoetkoming in deze kosten toegekend.

De vereniging gaat hiermee akkoord. Met de gemeentelijke tegemoetkoming in de betreffende kosten kunnen de voorzieningen worden getroffen die op grond van de evenementenvergunning noodzakelijk zijn. Hiermee hebben wij uitvoering gegeven aan motie 52.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk