Datum: 06-06-2023 - 11:51
11
dec
'19

College beantwoordt (vervolg)vragen fractie DOEN! over: plaatsing van bladkorven in Noordwijkerhout/De Zilk.

De fractie van Doen! heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk naar aanleiding van het plaatsen van bladkorven in de kernen Noordwijk Zee en Noordwijk Binnen. Het college heeft de vragen beantwoordt, waarbij de fractie van DOEN! na beantwoording gelijk vervolgvragen heeft gesteld aan het college. De beantwoording van alle vragen door het college kunt hieronder lezen....

Vraag over de bladkorven:
Vraag 1.
Waarom is er alleen gekozen voor deze twee kernen, terwijl in de kernen Noordwijkerhout en De Zilk ook behoefte is aan opvangplaatsen voor herfstbladeren.

Antwoord:
Voor het plaatsen van bladkorven is momenteel voor Noordwijkerhout en De Zilk geen beleid. Het is de bedoeling bladkorven op te nemen in het te harmoniseren groenbeheerplan. Wel is het mogelijk korven te plaatsen op verzoek. Echter zijn de bladkorven niet op voorraad en zullen deze besteld moeten worden.

Door leveringstijden maar ook door logistieke problemen zal dat echter dit jaar niet meer gerealiseerd kunnen worden omdat in week 50 de reeds geplaatste korven alweer verwijderd worden. In het najaar van 2020 zullen vanuit het groen beheerplan ook in de kernen Noordwijkerhout en De Zilk korven geplaatst worden. 

Vervolg vragen Fractie DOEN!:
Vraag 1.
Waarom plaatst de Gemeente/groen voorziening niet zelf, pro-actief, bladkorven op centrale plaatsen in de woonkernen van Noordwijkerhout en De Zilk i.p.v. af te wachten of er een verzoek hiertoe door de bewoners wordt gedaan? Als we te lang wachten is het blad alweer van de bomen verdwenen en weggewaaid.

Antwoord:
Doordat het beheer en beleid van beide oude gemeenten niet is geharmoniseerd wordt het oude beleid aangehouden. Voor Noordwijk betekent dat er 15 bladkorven geplaatst zijn op de van tevoren bepaalde locaties. In Noordwijkerhout en de Zilk was het beleid, het niet plaatsen van bladkorven, met als reden 'bijgooien' van tuinafval. Het beleid van beide oude gemeenten is dit jaar aangehouden. 

Inmiddels heeft het college besloten toch korven te willen plaatsen. Echter worden in week 50 de korven reeds verwijderd en is er een levertijd van nieuwe bladkorven. Plaatsen is hierdoor voor dit jaar niet meer mogelijk. Zodra de harmonisatie van beide beheerplannen een feit is zal hierin ook het onderdeel bladkorven opgenomen worden.

In het nieuwe beheerplan zullen de randvoorwaarden beschreven worden voor het plaatsen van een bladkorf. Van hieruit zullen in het vervolg in alle kernen locaties aangewezen worden.

Vraag 2.
Worden de korven in 2020 sowieso ook in deze kernen geplaatst?

Antwoord:
Zie bovenstaand antwoord.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders Gemeente Noordwijk.