08
dec
'19

KBO afd. De Zilk nieuwsbrief december 2019. (foto's + verslag jubileumviering)

Wanneer U deze Nieuwsbrief onder ogen krijgt is de kans groot dat we het Jubileumfeest (klik hier voor het verslag en foto's van BON) net achter de rug hebben. Maar wanneer ik dit typ is alles nog voor de boeg. Ik kan alleen maar schrijven dat ik hoop (en verwacht) dat het een mooi feest is geworden. De belangstelling was overweldigend en we hebben helaas mensen moeten teleurstellen omdat ons gestelde maximum was bereikt...

Jubileumboek 50 jaar KBO
Tijdens de Jubileumviering heeft Gerard Alders het eerste exemplaar van ons Jubileumboekje aan wethouder Salman overhandigd. Vervolgens kregen alle aanwezigen 1 exemplaar. Leden die op woensdag 4 december niet aanwezig waren zijn wellicht ook geïnteresseerd in deze uitgave. Om die reden leggen we exemplaren neer in De Duinpan, bij Het Ateljee en op de leesplank achter de H. Hart kerk. Veel leesplezier!

Na dit hoogtepunt van de Jubileumviering volgen nog een paar leuke bijeenkomsten! Allereerst:

Kerstmis
Op woensdag 18 december vieren we traditiegetrouw ons kerstfeest in De Duinpan. Vanaf 13:30 uur is de Duinpan open om een plaatsje te zoeken. Om 14:00 uur zal, nadat onze voorzitter iedereen heeft welkom geheten de viering beginnen. Onze voorganger is S. Kuik en het dames/herenkoor zal voor de muzikale omlijsting zorgen.

Na afloop van de viering drinken we een kopje koffie en treedt het blazersgroepje van Cristel Pompe op om ons verder in kerststemming te brengen. En in de pauze ontvangt u van de KBO nog één drankje. Mocht u daarna nog een andere consumptie gebruiken, dan komt dat voor eigen rekening.

Zoals gebruikelijk bereidt Kees voor € 22,50 per persoon een feestelijk kerstdiner. Dat ziet er als volgt uit:
* Carpaccio
* Varkenshaasje
* Diverse groenten en aardappelsoorten
* IJs met warme kersen

Wij willen graag weten hoeveel stoelen we moeten klaarzetten. En daarnaast moet Kees weten hoeveel mensen het diner willen gebruiken. U kunt dat aangeven op het strookje onderaan deze Nieuwsbrief. Voor speciale dieetwensen kunt u contact opnemen met Kees. Als gevolg van de kerstviering op woensdag 18 december is er die dag geen Koersbal of Jeu de Boules in de middag. En in de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar zijn er helemaal geen KBO activiteiten.

Nieuwjaarsconcert
In overleg met Ton Zeilstra, lid van de Melodymakers, maar ook van St. Jeanne d’Arc uit Noordwijkerhout hebben we besloten om in januari dit laatste orkest uit te nodigen om op woensdag 8 januari in de middag een Nieuwjaarsconcert te geven. Dit gaan we doen in samenwerking met Fonds 1818, die daartoe een financiële bijdrage gaat verzorgen.

Voor dit concert hoeft u zich niet speciaal op te geven. En er zijn ook geen kosten aan verbonden. De drankjes zijn echter voor eigen rekening. Iedereen is van harte welkom. Het optreden begint om 14:00 uur. Zet het alvast in de agenda!

Collectiviteitskorting bij Zorg en Zekerheid
Zoals al eerder gemeld wordt de Collectiviteitskorting op ziektekosten verzekeringen afgebouwd. Wij ontvingen van Zorg en Zekerheid de exacte cijfers per 1 januari 2020:

Premie 2020
De premie van de basisverzekering Zorg Zeker Polis 2020 is € 117,80 per maand. Deze premie is inclusief uw collectiviteitskorting.
In 2020 ontvangen uw leden:
- 2% korting op de Zorg Zeker Polis en Zorg Vrij Polis
- 7% korting op verschillende aanvullende verzekeringen
Vanaf 2020 is de betaalkorting 1,5% als een verzekerde de premie per jaar betaalt en 0,75% als een verzekerde de premie per half jaar betaalt.

Activiteiten rond de jaarwisseling.
Als gevolg van de jaarwisseling zal het Bewegen op muziek niet op 1 januari beginnen maar op 8 januari. De creatieve ochtend/inloop zal in Het Ateljee voor het eerst op 17 jan. plaatsvinden. En daarna op de week: Dus vervolgens op 31 jan, 14 feb , 28 feb en zo verder.

KBO afd De Zilk www.kbodezilk.nl.