Datum: 25-09-2023 - 01:49
04
dec
'19

College beantwoordt vragen Fractie-DOEN! over: gevaarlijke situatie Zanderij (overvliegende ballen, verlichting)

Op 13 november 2019 ontving het college van de gemeente Noordwijk van de fractie DOEN! schriftelijke vragen over de volgens deze fractie gevaarlijke situatie op De Zanderij (nieuwe verbindingsweg Bavo) die langs Sportpark de Boekhorst loopt. Hieronder volgt de beantwoording van de schriftelijke vragen door het college. Schriftelijke vragen fractie DOEN!: We hebben opmerkingen van bewoners ontvangen...

dat er regelmatig ballen vanaf de voetbalvelden van VVSB terecht komen op De Zanderij, wat zorgt voor schrikreacties. Maar ook dat deze weg 's nachts wel heel donker is en er naast een brede sloot ligt.

Vraag 1: 
Kan er iets gedaan worden aan het probleem met de overvliegende ballen?

Antwoord:
In de praktijk zien we inderdaad dat ballen te makkelijk over het hekwerk worden geschoten. Veelal hebben deze ballen een zodanig snelheid dat deze over de weg heen schieten. Wij kunnen ons voorstellen dat automobilisten hiervan schrikken. Om wille van de verkeersveiligheid gaan we het bestaande hekwerk vervangen door een exemplaar met een hoogte gelijk aan de ballenvanger van SJC aan de zijde van de Van Berkelweg.

De extra kosten worden geraamd op 110.000. Of deze kosten binnen het totale beschikbare gestelde budget voor de herstructurering van het sportpark vallen, is afhankelijk van de uitkomst van de aanbesteding van het multifunctionele gebouw. Hierover is medio februari 2020 uitsluitsel te geven. Mocht blijken dat dit krediet niet toereikend is dan zullen wij de raad een voorstel doen toekomen om deze extra kosten te dekken door een deel van de gelden te benutten uit het investeringsplan.

Uw raad heeft in verband met de indexering van de kosten ten behoeve van het sportpark een bedrag gereserveerd van circa € 870.000,-. De nieuwe ballenvanger kan pas worden geplaatst nadat ook de omgevingsvergunning hiervoor is afgegeven. Tot die tijd worden automobilisten extra geattendeerd op mogelijke overvliegende ballen.

Vraag 2.
Ligt er al een plan klaar om deze weg te verlichten? Zo nee, bent u bereid deze weg mee te nemen in de oplossingsrichtingen zoals tijdens de begrotingsbehandeling d.d. 5 november jl. toegezegd?

Antwoord 2:
Wij zijn richting de aannemer die verantwoordelijk is voor het tijdig aanbrengen van de verlichting zeer ontstemd. Reeds in het najaar van 2018 heeft deze aannemer hiervoor de opdracht gekregen. Op telefoontjes of e-mails is niet gereageerd. Onlangs hebben wij de aannemer dan ook een ingebrekestelling gezonden en is tijdelijke verlichting op de rotonde aangebracht.

De kosten hiervan brengen wij uiteraard in rekening bij de aannemer. Naar aanleiding van deze ingebrekestelling heeft de betreffende aannemer verbetering beloofd. De werkzaamheden zijn inmiddels gaande en voor het eind van het jaar brandt de verlichting op het nieuwe tracé.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Noordwijk.

Foto BON