Datum: 28-05-2023 - 04:46
27
nov
'19

NoVaTo-nieuws: Aankoop Crimineel dingboek door historische verenigingen.

Het Crimineel dingboek beschrijft rechtszaken die variëren van landloperij tot moord in de periode 1698-1726 in Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en Voorhout. De Stichting Noordwijkerhout Van Toen, Historische Kring Voorhout, Cultuur-Historische Vereniging ‘Oud Lisse’ en de Historische Vereniging Oud Leiden kochten het gezamenlijk bij een antiquair. Op 21 november droegen zij het boek over aan Erfgoed Leiden en Omstreken...

De volledige titel luidt 'Crimineel dingboek van de hooge vierschaar van Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse ende Voorhout'. Het gaat om een boek met een perkamenten omslag, de handgeschreven pagina’s zijn van papier. Het Crimineel dingboek is een rijke bron voor de geschiedenis van de rechtspraak in deze regio. De aankoop en overdracht door de historische verenigingen maakt dat deze bron nu voor iedereen te raadplegen is via de website van Erfgoed Leiden en Omstreken.

Foto PR.