Datum: 09-02-2023 - 13:38
20
nov
'19

Gemeenteraad ernstig verdeeld over nieuwe locatie raadzaal.

De werkgroep Huisvesting van de gemeente Noordwijk deed onlangs een raadsvoorstel voor de locatie van een nieuwe raadzaal voor de gemeente Noordwijk, waarin de voorkeur (van de drie) werd uitgesproken voor de ruimte van de huidige bibliotheek van Noordwijkerhout. In de gemeenteraadsvergadering van afgelopen dinsdagavond bleek dat geen gelopen koers, de gemeenteraad liet zien ernstig verdeeld te zijn over het raadsvoorstel. Een aantal partijen, met name...

CDA, Groenlinks en Lijst Salman, zetten een flink aantal vraagtekens bij de gevolgde procedures en uitkomsten van de werkgroep onder leiding van Jan Janson van de PvdA. Deze partijen lieten door verschillende opmerkingen ook een voorkeur blijken voor de Noordwijkse varianten die bij het gemeentehuis in Noordwijk dan zouden moeten komen.

Deze discussie was trouwens voor een neutrale luisteraar erg lastig om te volgen (luister hier bij punt 4b terug), er werd over en weer gerefereerd aan vergaderingen met de fractievoorzitters die al eerder zijn gehouden over dit onderwerp. Blijkbaar hadden betrokkenen allemaal een ander kijk over wat er in die andere vergaderingen is afgesproken, maar ja wie moet je als toehoorder nu op zijn woord geloven?

Mevrouw van der Vossen van NZLokaal deed een punt van orde en constateerde dat er veel vraagtekens en onduidelijkheden zijn gerezen en dat er ook achterliggende emoties meespelen over de mogelijk locatie van de nieuwe raadzaal in Noordwijk of Noordwijkerhout. Zij hoopt in deze discussie dat de raad de oude omgeving (voor de fusie) achter zich laat en dat zij gaan kiezen wat het beste is voor de nieuwe gemeente Noordwijk.

Ze stelde voor om de discussie toch op een later tijdstip te vervolgen om te kijken wat de beste manier is om hier gezamenlijk als gemeenteraad uit kan komen. Dit gaat volgens haar op korte termijn niet lukken en vroeg ze net als andere partijen om uitstel van het besluit. Alleen de VVD en PvdA gaven aan deze avond een besluit te willen nemen.

De burgemeester schorste even later de vergadering voor overleg met alle fractievoorzitters en daar kwam uit dat men meer tijd gaat nemen om zaken verder uit te zoeken. Men hoopt met de uitkomsten daarvan dan wel een besluit te kunnen nemen.