Datum: 23-03-2023 - 21:23
20
nov
'19

Raadsvoorstel aangenomen: geen auto's op zaterdag- en maandag middag in het kernwinkelgebied.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond werd het raadsvoorstel behandeld waarin het college de raad vraagt, om in te stemmen met het instellen van een autoluw kernwinkelgebied Noordwijkerhout als uitvloeisel van de Centrumvisie Noordwijkerhout. Met een autoluw kernwinkelgebied wordt beoogd een veiliger en aantrekkelijker winkelgebied voor voetgangers te realiseren. Met het instellen van een autoluw gebied moeten de volgende zaken...

volgens het raadsvoorstel geregeld en uitgevoerd gaan worden: 

* Verkeersbesluit nemen tot het instellen van een inrijverbod voor gemotoriseerd verkeer naar de Dorpsstraat op zaterdagen van 12.00 – 18.00 uur en tijdens de openingstijden van de weekmarkt.

* Het openstellen van het Marktplein voor verkeer in twee richtingen, het instellen van een parkeerverbod op de kruising Koninginneweg - Havenstraat.

* Permanent afsluiten van de doorgang Havenstraat – Landbouwplein.

* Plaatsen van extra fietsenstallingen.

* Aanpassen toegangen Dorpsstraat en Marktplein inclusief betere verwijzingen naar parkeerlocaties. 

* Inventariseren van de haalbaarheid van een parkeerverwijssysteem à la PRIS in Noordwijk. Met een dergelijk systeem worden naar een parkeerplaats zoekende automobilisten over een route naar de grote parkeerlocaties geleid (de Brink, parkeergarages Victoriberg en Coremolen en Landbouwplein); tevens krijgen ze informatie over het aantal nog vrij beschikbaar aantal parkeerplaatsen.

Het raadsvoorstel werd dinsdagavond unaniem aangenomen door de gemeenteraad. De heer Janson kwam nog wel met een amendement waarbij hij het voorstel deed om o.a. de gehele week het centrum van Noordwijkerhout autoluw te maken, maar dat voorstel trok hij later in toen bleek dat daar weinig draagvlak voor was. 

Wethouder Ter Hark gaf nog aan dat hij nog contact heeft gehad met de Noordwijkerhoutse Ondernemersvereniging en die konden volgens hem ook instemmen met het raadsvoorstel wat er nu lag. Ook de handhaving door BOA's van de maatregelen die ingevoerd gaan worden zullen ter hand genomen worden, alleen het te hard rijden in het centrum (max. 15 km=stapvoets) van auto's, scooters en eventueel ook e-bikes is een taak van de politie.

Foto BON.