Datum: 01-10-2023 - 16:48
13
nov
'19

Rondetafelgesprek over autoluw Noordwijkerhout, Themajaar 2020 en nieuwe raadzaal.

Op dinsdagavond 12 november 2019 vond er op het gemeentekantoor van Noordwijkerhout een rondetafelgesprek plaats. Bij het agendapunt ‘spreekrecht’ werd ingesproken over het Themajaar 2020 en het autoluw maken van het centrum van Noordwijkerhout. In totaal had zich een zestal insprekers aangemeld om hun mening te geven over deze raadsvoorstellen. Daarnaast was er een inspreekster over problemen met het leerlingenvervoer....

Aansluitend waren er presentaties over het welzijnswerk en de huisvesting van de nieuwe raadszaal.

Een autoluw centrum
Ten aanzien van het autoluw maken van het Noordwijkerhoutse winkelgebied gaf de heer Schouten zijn reactie op de plannen. Hij verwachtte een afname van het aantal klanten voor zijn schoenenzaak en andere bedrijven. Ook de afsluiting van de Dorpsstraat op zaterdagmiddagen kon bij hem op weinig enthousiasme rekenen.

De gemeente zou in plaats daarvan in moeten zetten op het autovriendelijker maken van het centrum. Schouten bepleitte dan ook het invoeren van permanent gratis parkeren en de realisatie van meer parkeergelegenheden voor gehandicapten.

De heer Borgmeijer, die namens circa 40 inwoners van het centrum van Noordwijkerhout insprak, gaf aan dat de verkeersdrukte met een aantal eenvoudige maatregelen beperkt kan worden. Zo opperde hij bijvoorbeeld om alles éénrichtingsverkeer te maken. Ook zou er beter gehandhaafd kunnen worden.

Themajaar 2020
Verder waren er drie insprekers voor het raadsvoorstel Themajaar 2020. Het college stelt hierin voor om het bedrag voor de viering van 75 jaar vrijheid op te waarderen van 60.000 naar 100.000 euro. De insprekers stelden onder andere voor om het budget verder te verhogen. Zij riepen dan ook alle partijen op het op 15 oktober aangehouden amendement van D66, VVD, CDA, PvdA en PUUR om 140.000 euro uit te trekken voor het Themajaar 2020 te steunen.

Nieuwe raadzaal
Aan het eind van de avond gaf de heer Janson namens de werkgroep huisvesting een presentatie over de drie uitgewerkte scenario’s voor een raadzaal in de nieuwe gemeente Noordwijk. De eerste optie is om de huidige bibliotheek van Noordwijkerhout te verplaatsen naar de dorpskern en de locatie te verbouwen tot nieuwe raadzaal. (zie nieuwsitem BON)

De tweede mogelijkheid is om de huidige binnenplaats van het gemeentehuis in Noordwijk te overkappen en hier de nieuwe raadszaal te vestigen. De derde optie betreft de uitbouw van de raadszaal van de oude gemeente Noordwijk. Ook vormen de bouw van appartementen en een parkeergarage onderdeel van dit plan.

De werkgroep stelt voor om de eerste optie als voorkeursvariant uit te werken en uit te voeren. De raadsleden zullen zich hier aanstaande dinsdag verder over buigen.

Verslag Griffie Gemeente Noordwijk. (Redactie BON: U kunt de vergadering terugluisteren, klik hier)

Foto BON.