09
nov
'19

Herenweg op termijn flink op de schop.

Het college van B&W van de gemeente Noordwijk heeft een raadsvoorstel aan de gemeenteraad doen toekomen, waarin wordt gevraagd om in te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van bijna 1.5 miljoen euro. De kredietaanvraag gaat over meerdere onderhoudswerkzaamheden aan asfaltverhardingen zoals de  Langevelderweg en de Boekhorsterweg te Noordwijkerhout en de Bronsgeesterweg Noordwijk/Noordwijkerhout....

Volgens het raadsvoorstel wordt slechts voor een beperkt deel een kredietaanvraag ingediend voor o.a. de aanleg van een fietsstrook tussen de Ruys De Beerenbroucklaan (ter hoogte van de begraafplaats) tot de Dorpsstraat. De aanleg van deze fietsstrook is slechts een onderdeel van een volledige herinrichting van de Herenweg.

Daarbij wordt onderzocht of ook het riool en de fundering naast het asfalt moeten worden vervangen en de trottoirs opgeknapt. Wanneer dat gaat gebeuren, wordt nog ingepland. Voor de reconstructie dient nog een kredietaanvraag gedaan te worden. Er is nog geen tekening van.

In gemeenteraadsvergadering van 17 december zal de raad een besluit nemen over de kredietaanvraag, vervolgens kan men de plannen gaan uitwerken en een planning maken wanneer de werkzaamheden een aanvang zouden kunnen nemen. Zodra er meer informatie vrijkomt zal dit uitgebreid gecommuniceerd gaan worden met de inwoners van Noordwijkerhout en Noordwijk.

Foto Google