Datum: 21-03-2023 - 11:02
06
nov
'19

Grote meerderheid gemeenteraad Noordwijk stemt in met Begroting 2020. (13 vd 26 moties aangenomen) (update verslag)

In een eerder nieuwsitem op BON gaven we u al aan dat de begroting voor 2020 van de gemeente Noordwijk sluit met een positief resultaat van € 435.000,- en ook de meerjarenbegroting is sluitend. (Begroting 2020 in één oogopslag) Dinsdagmiddag/avond vergaderde de gemeenteraad over de, door het college van B&W van de gemeente Noordwijk, voorgestelde Begroting 2020....

Men ging al om 16.00 uur in de middag van start en na een etenspauze en een hele avond vergaderen, kon de gemeenteraad met 19 stemmen voor en 7 stemmen tegen, net voor middernacht in grote meerderheid hun goedkeuring geven aan de Begroting van 2020.

De fracties van PvdA, GroenLinks en D66 stemden om verschillende redenen tegen de begroting. De fracties VVD, Lijst Salman, NZLokaal, CDA en DOEN! stemden voor de begroting en de fractie van PUUR kwam met een stemverklaring omdat ze het niet overal mee eens waren maar toch wel wilde instemmen met een aantal onderdelen.

Er werden heel veel onderwerpen uit de begroting besproken, bediscussieerd,  bekritiseerd, vragen gesteld en beantwoordt en er werden maar liefst 26 moties door verschillende fracties ingediend. Van de 26 ingediende moties werden 13 moties aangenomen en de anderen werden verworpen of toch nog aangehouden voor een eventueel later tijdstip.

Het punt wat de meeste discussie opleverde uit deze begroting was het al veel besproken onderwerp over het bebouwen van Bronsgeest, wat ook al in de oude gemeente Noordwijk voor flinke discussies zorgden. De fractie van PUUR (gesteund door D66, PvdA en GroenLinks) diende over dit onderwerp zelfs een 'motie van treurnis' in, maar deze werd uiteindelijk toch in meerderheid verworpen.

Mocht u de komende dagen nog een paar uurtjes over hebben, dan kunt u de begrotingsvergadering nog hier terugluisteren.

6-11-2019: Update verslag Begroting 2020 > Gemeente Noordwijk > Klik hier.

Hieronder kunt u de schriftelijke reacties zien van de verschillende fracties en daaronder staan alle 26 moties met een link voor uitleg en of ze zijn aangenomen, verworpen of aangehouden. 

Hieronder vindt u de bijlage 'Begroting in één oogopslag' (klik op de foto voor een vergroting) en de complete begroting kunt u klik hier vinden.