Datum: 30-09-2023 - 04:20
02
nov
'19

Gemeenten Zuid-Holland in gesprek met Schiphol.

De CEO van Schiphol, Dick Benschop heeft vrijdagmiddag 1 november gesproken met bestuurders uit Zuid-Holland en Utrecht. Deze gemeenten, die wat verder uit het blikveld van Schiphol liggen, ondervinden de laatste jaren steeds meer overlast van het vliegverkeer. De Zuid-Hollandse gedeputeerde Willy de Zoete heeft Schiphol daarom uitgenodigd om de zorgen en klachten over het vliegverkeer te bespreken met wethouders uit de regio. De bestuurders...

onderkennen het economisch belang van Schiphol, maar vinden dat dit niet meer in evenwicht is met de hinder voor omwonenden. Tijdens dit gesprek vroegen wethouders en gedeputeerde aandacht voor extra hinderbeperkende maatregelen, om de overlast voor inwoners zoveel mogelijk te beperken.

Aandacht voor ‘buitengebied’
In de besluitvorming rond de toekomst van Schiphol overleggen Schiphol en het ministerie regelmatig met gemeenten die direct grenzen aan Schiphol. Maar ook in de gemeenten die iets verder liggen, het zogenoemde buitengebied, is de problematiek groot. Met veel vliegbewegingen zijn er bijna geen rustmomenten meer, wat hinder en gezondheidseffecten oplevert voor de bewoners van dit gebied.

Klachten en maatregelen
Klachtenrapportages van BAS (Bewoners Aanspreekpunt Schiphol) laten zien dat het aantal klachten de laatste jaren alleen maar toeneemt. Die klachten komen ook voor een groot deel uit gemeenten die verder van Schiphol liggen. 

Gemeenten* in de provincies Zuid-Holland en Utrecht vragen Schiphol daarom ook aandacht te hebben voor hinderbeperking in het buitengebied. In het overleg met Schiphol zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken:
• Voorkomen van onnodig laag vliegen, zowel door startend als landend verkeer
• Zorgen wat betreft geluidhinder en stikstofdepositie bij natuur- en stiltegebieden
• Beperken van het veelvuldig gebruik van twee parallelle banen
• Beperken van het vliegverkeer in de nacht
• Meer rustmomenten op een dag regelen en beter communiceren over verwacht baangebruik

Schiphol is momenteel bezig met het uitwerken van een pakket extra hinderbeperkende maatregelen. De heer Benschop heeft toegezegd de suggesties die hem tijdens het gesprek zijn aangereikt mee te nemen in deze besprekingen.

* Het betreft de volgende gemeenten, die in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) vertegenwoordigd zijn in twee ‘clusters’: 
Cluster Zuidwest: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk, Oegstgeest, Teylingen.
Cluster Groene Hart: Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, De Ronde Venen, Nieuwkoop, Stichtse Vecht en Woerden