25
okt
'19

CHG vraagt provincie om het besluit van Noordwijk inzake zonnepark Leeuwenhorsterhoek terug te draaien.

De eigenaar van het Landgoed Klein Leeuwenhorst diende juni 2018 een principeverzoek in bij de toenmalige Gemeente Noordwijkerhout, voor de realisering van een zonnestroomproject op het landgoed. De aanvrager wilde destijds het project met zonnepanelen aanleggen voor de duur van 20/25 jaar op een 2ha driehoekig stuk open land 'de Leeuwenhorsterhoek' langs de N206. Het College van B&W nam toen een positieve grondhouding...

aan ten aanzien van het verzoek van de initiatiefnemer. Maar om uiteindelijk medewerking te kunnen verlenen tot het in procedure brengen van een uitgebreide omgevingsvergunning WABO, diende de initiatiefnemer een omgevingsvergunning (die afwijkt van de huidige) aan te vragen die voorzien werd van een goede ruimtelijke onderbouwing en deze aanvraag werd op 25 oktober 2018 bij de toen nog gemeente Noordwijkerhout ingediend.

Het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollensteek (CHG) gaf destijds in een brief van 23 juli bij de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Noordwijk aan, dat men geen voorstander is van zonnevelden in het buitengebied. De voorkeur gaat uit naar meervoudig ruimtegebruik, bijvoorbeeld zonnepanelen op daken. De mogelijkheden hiertoe zijn nog lang niet uitgeput. Klik hier voor de volledige brief van CHG.

Maar de gemeenteraad ging met instemming van het college op 15 oktober 2019 toch akkoord met de afgifte van een verklaring van geen bedenkingen tegen het afgeven van een omgevingsvergunning voor het zonnepark.

Een andere bezwaarmaker was de provincie Zuid-Holland en het is nu juist aan de provincie om een oordeel te vellen. De provincie is op voorhand kritisch over dit plan, het strookt niet met het nieuwe provinciale coalitieakkoord, waarbij ‘zon op daken’ centraal staat. Ook is de gevraagde omgevingsvergunning in strijd met het geldende bestemmingsplan.

Het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollensteek (CHG) heeft nu zijn hoop gevestigd op de provincie, waarbij men in een brief aan de provincie vraagt om de besluitvorming van Noordwijk terug te draaien. Hieronder kunt u de brief lezen die het CHG aan de provincie heeft gestuurd.