Datum: 30-03-2023 - 14:32
20
sep
'19

Fractie PvdA stelt schriftelijke vragen aan het college over: inventarisatie waardevolle bomen Bavo-terrein.

Het Bavo-terrein zal in de komende jaren veranderen een prachtige woonwijk met de naam Landgoed in den Houte. Deze mooie naam is ongetwijfeld geïnspireerd door de grote hoeveelheid waardevolle bomen en boompartijen op dit terrein. Behoud van zoveel mogelijk van deze waardevolle bomen en boompartijen is van groot belang. Meerdere malen heeft de PvdA aan het college gevraagd...

om een inventarisatie van het bomenbestand en aansluitend om een overzicht van welke bomen en boompartijen worden behouden. Deze inventarisatie en dit overzicht hebben wij nog niet ontvangen. 

Om bovenstaande reden heeft de PvdA een drietal vragen:

1. Onderkent het college het belang van behoud van zoveel mogelijk waardevolle bomen en boompartijen op het Bavo-terrein?

2. Is bovengenoemde inventarisatie inmiddels uitgevoerd en is er duidelijkheid welke bomen en boompartijen behouden moeten worden? Zo ja, wilt u deze informatie aan de raad toezenden? Zo nee, op welke termijn kunnen we deze informatie verwachten?

3. Indien de inventarisatie is afgerond en duidelijk is welke bomen en boompartijen moeten worden behouden, is dit dan onderdeel van de omgevingsvergunning voor het Bavo-terrein c.q. Landgoed in den Houte?

Namens de fractie van de PvdA,
Jan Janson

Foto BON.