Datum: 02-10-2023 - 17:11
15
sep
'19

Een toepasselijke naam voor nieuwe verbindingsweg tussen Herenweg en Langevelderweg.

Sinds 25 juli is de nieuwe verbindingsweg tussen de Langevelderweg en de Herenweg in Noordwijkerhout open voor verkeer. (Brom)fietsers en voetgangers hebben geen toegang tot de verbindingsweg. De gemeente legt een vrijliggend fietspad naast de verbindingsweg aan. Dit gebeurt nadat de herinrichting van het sportpark klaar is. Dan kunnen ook (brom)fietsers en voetgangers deze verkorte route gebruiken...

De verbindingsweg is met een rotonde aangesloten op de Herenweg en met een microrotonde op de Langevelderweg. Naast de verbindingsweg zijn in overleg met bewoners uit de buurt geluidsschermen aangebracht. De weg zorgt ervoor dat het Bavo-terrein gemakkelijker bereikt kan worden. Op dit terrein wordt de komende jaren de woonwijk ‘Landgoed in den Houte’ ontwikkeld. 

Dankzij de aanleg van deze weg zal de wijk De Boekhorst op termijn autoluw worden gemaakt door een fysieke afsluiting te realiseren ten noorden van de Dr. Troelstralaan. Ook wordt de weg gebruikt als bouwweg voor de herinrichting van Sportpark De Boekhorst en het verkeer van en naar Sancta Maria/Sollasi en ook agrarisch verkeer maken ondertussen ook al gebruik van de nieuwe weg. 

Het college van B&W van de gemeente Noordwijk heeft onlangs ingestemd met het voorstel voor de naamgeving van de nieuwe verbindingsweg en deze weg krijgt de naam: 'De Zanderij'.

Definitie van het woord zanderij is een plaats waar men zand wint en dat heeft op deze plaats ook plaatsgevonden, want de duinen zijn in de jaren vijftig/zestig van de vorige eeuw ter plaatse afgegraven voor de realisering van de Boekhorstwijk (Jambuurt) en Sportpark De Boekhorst. 

Een andere grote winplaats van zand in de buurt was natuurlijk het Oosterduinse meer, die in de volksmond van de Noordwijkerhouters de namen Comomeer en De Zanderij meekregen.

Foto's BON.