Datum: 29-03-2023 - 12:34
09
sep
'19

Sloop en nieuwbouw van woningen op de Duinrand Raamwerk. (foto's sloop)

Raamwerk heeft, op dinsdag 10 september, de start van de sloop van Duinrand 24-46 ingeluid. Dit heuglijke feit vierde Raamwerk met cliënten en medewerkers onder het genot van een heerlijk taartje. Twee oud-bewoners van Duinrand mochten zelfs even achter de hekken bij de kraangrijper kijken om de sloop van dichtbij te aanschouwen. In plaats van de oude woningen...

komt een nieuw wooncomplex met vier groepen van acht wooneenheden (32 appartementen). De appartementen zijn bestemd voor cliënten van Raamwerk die momenteel elders wonen en waarvan de huisvesting niet meer voldoet aan eisen die hieraan vanuit het huidige gebruik worden gesteld.

De nieuwbouw voorziet straks in moderne appartementen met elk een eigen badkamer en is geheel rolstoeltoegankelijk en -doorgankelijk. De verdieping is ook per lift te bereiken. Ook voorziet Raamwerk het gebouw van een installatie voor verwarmen en koelen die is aangesloten op een duurzaam en energiezuinig systeem van warmte-koude-opslag in de bodem.

Nadat de bestaande huisvesting is gesloopt, zal gestart worden met het grondwerk en aansluitend het aanbrengen van een strokenfundering op vaste grondslag. Hiertoe hoeven geen palen te worden geheid of geboord. Vervolgens zal de begane grondvloer worden aangebracht en de ruwbouw en afbouw gaan plaatsvinden.

Naar verwachting zal de nieuwbouw in de zomer van 2020 opgeleverd worden. Omwonenden zijn middels een informatiebijeenkomst geïnformeerd.

Luchtfoto PR eind jaren tachtig: De oplevering (1986) van het eerste gedeelte van de nieuwe verdunnerswijk De Hafakker (Het Raamwerk) is gerealiseerd.

Foto 1 Wendy Plug: Herman in de grijpkraan. Foto's sloop BON. Tekening PR.