Datum: 30-09-2023 - 04:24
30
aug
'19

Gemeenten vragen aandacht minister voor overlast Schiphol.

Ook in gemeenten die iets verder van Schiphol liggen is de overlast van het vliegverkeer groot. Zij vragen met een brief aandacht van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat voor deze groeiende problematiek. De gemeenten* willen graag met de minister in gesprek. In de besluitvorming rond de toekomst van Schiphol wordt door de minister...

overlegd met gemeenten die direct grenzen aan Schiphol. Maar ook in de gemeenten die iets verder weg liggen, het zogenoemde buitengebied, is de problematiek groot. Met veel vliegbewegingen zijn er bijna geen rustmomenten meer, wat hinder en gezondheidseffecten oplevert voor de bewoners van dit gebied.

Meer klachten, minder rust
Klachtenrapportages van BAS (Bewoners Aanspreekpunt Schiphol) laten zien dat het aantal klachten in de laatste jaren alleen maar toeneemt. Die klachten komen ook voor een groot deel uit gemeenten die verder weg van Schiphol liggen. In de voorgenomen besluiten van het ministerie wordt gesproken over de mogelijkheid het aantal vliegbewegingen nog verder toe te laten nemen.

Gemeenten* in de provincies Zuid-Holland en Utrecht vragen de minister om in de beleidskeuzes ook aandacht te hebben voor hinderbeperking in het buitengebied. Marina van der Velde-Menting (Burgemeester van Kaag en Braassem): “voor inwoners van onze gemeenten moeten er voldoende momenten op een dag zijn waarop zij kunnen herstellen van de soms hoge en langdurige geluidsbelasting”.

Laagvliegend verkeer
Ook vragen de gemeenten aandacht voor de overlast door laagvliegend verkeer. Er treedt veel geluidsoverlast op, omdat vliegtuigen al op zeer grote afstand van Schiphol op een hoogte van 600-900 meter vliegen. Met een hogere aanvliegroute is een deel van deze overlast te voorkomen.

* Het betreft de volgende gemeenten, die in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) vertegenwoordigd zijn in twee ‘clusters’:
Cluster Zuidwest: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk, Oegstgeest, Teylingen.
Cluster Groene Hart: Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, De Ronde Venen, Nieuwkoop, Stichtse Vecht en Woerden

Bron: gemeente Kaag en Braassem.

Redactie BON: Via de website BAS (Bewoners Aanspreekpunt Schiphol) kunt u terecht voor meer info en om klachten in te dienen.

Foto BON.