Datum: 25-09-2023 - 01:11
20
aug
'19

Fractie PvdA stelt schriftelijke vragen aan het college over: Verkeersveiligheid verbindingsweg Herenweg-Langevelderweg.

Op 25 juli is de nieuwe verbindingsweg tussen Herenweg en Langevelderweg geopend. Vooruitlopend daarop heeft onze fractie tijdens de debatraad van 18 juni aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid van deze weg. De weg is op dit moment enkel ingericht voor gemotoriseerd verkeer omdat het geplande fietspad pas in 2021 wordt gerealiseerd. Hoewel er verbodsborden...

staan voor voetgangers, fietsers en bromfietsers wordt deze weg regelmatig ook door hen gebruikt. Op zich logisch, want het is de kortste weg tussen ons dorp en het Langeveld en in het recente verleden was hier een veel gebruikt fiets en wandelpad. Wethouder de Jong heeft n.a.v. onze rondvraag toegezegd te bezien of verkeersremmende maatregelen mogelijk zijn. Tot nu toe heeft dat nog niet tot resultaat geleid. 

Daarnaast blijkt dat ook de rijbaanverlichting op dit traject nog niet is aangelegd. Hierdoor is deze weg tussen zonsondergang en zonsopgang aardedonker. Bij het realiseren van de rotonde aan de Langevelderweg zijn enkele lantaarnpalen verwijderd en niet op een andere plek teruggeplaatst. Deze rotonde is aldaar ook aardedonker. Dit maakt deze weg zeer onveilig voor het langzame verkeer maar toch wordt er, ook in het donker, door hen gebruik van gemaakt.

Om bovenstaande redenen heeft de PvdA een aantal aanvullende vragen:

1. Is inmiddels onderzocht of verkeersremmende maatregelen mogelijk zijn? Zo ja, wanneer worden deze aangebracht? Zo nee, om welke reden is het niet mogelijk?

2. Wordt er gehandhaafd op oneigenlijk gebruik van deze weg? Zo ja, met welk resultaat? Zo nee, waarom niet?

3. Wat is de reden dat er nog geen rijbaanverlichting is aangebracht? 

4. Is het mogelijk deze rijbaanverlichting alsnog op korte termijn aan te brengen?

Namens de fractie van de PvdA,
Jan Janson

Foto BON.