Datum: 09-02-2023 - 14:09
15
aug
'19

Omgevingsdienst West-Holland voert grootschalige inventarisatie bedrijven uit.

Op dinsdag 3 september controleert Omgevingsdienst West-Holland zo’n 700 bedrijven binnen haar werkgebied. Tijdens deze inventarisatiedag bekijken de toezichthouders per bedrijf of deze onder milieuwetgeving valt en bezoeken deze waar nodig. De economie draait goed, er vestigen zich veel nieuwe bedrijven. Deze nieuwe bedrijven vestigen zich regelmatig onder de radar van gemeenten....

Bedrijven die zich in een gemeente vestigen en onder de milieuwetgeving vallen, moeten zich meestal melden bij de Omgevingsdienst. Als een bedrijf zich niet meldt, werkt dit concurrentievervalsend. De Omgevingsdienst kan deze bedrijven dan namelijk niet controleren op de regels uit de Wet milieubeheer, terwijl de dienst de gemelde bedrijven wel regelmatig controleert.

Werkwijze
De toezichthouders milieu van Omgevingsdienst West-Holland houden een inventarisatie- en controleronde langs bedrijven in negen gemeenten in de regio Holland Rijnland. Deze gemeenten zijn: Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk (Noordwijkerhout en De Zilk), Oegstgeest en Voorschoten.

De Omgevingsdienst voert deze taken namens deze gemeenten uit. Hierbij kijkt de toezichthouder of het bedrijf correct geregistreerd staat, of het onder de milieuwetgeving valt en bezoekt het bedrijf als dat nodig is. Mogelijk moeten ondernemers zich naderhand melden voor het Activiteitenbesluit of is een (extra) controle noodzakelijk.

Ondernemers ontvangen in dat geval informatie van de toezichthouder over hoe ze zich kunnen melden. Bij afwezigheid krijgen zij de oproep om ontbrekende gegevens aan te leveren bij de Omgevingsdienst of om zich te melden.