Datum: 02-10-2023 - 17:45
28
jun
'19

Herenweg Noordwijkerhout na aanleg rotonde weer open voor het verkeer. (foto's)

In verband met de aanleg van een rotonde is de Herenweg iets meer dan twee weken afgesloten geweest voor motorvoertuigen. De fietsers en voetgangers konden wel, ondanks enige hinder, de werkzaamheden passeren. De aansluiting op de nieuwe rotonde met de ook nieuwe verbindingsweg naar de Langevelderweg, is nog wel afgesloten en zal medio augustus opengesteld worden....

‘Eerst bewegen dan bouwen’
De aanleg van de verbindingsweg is een eis van de gemeenteraad van Noordwijkerhout. Pas ná de aanleg van de weg mag op het voormalige Bavo-terrein woningen worden gebouwd. Deze voorwaarde staat ook in het Omgevingsplan. Op het terrein waren voorheen 2 psychiatrische instellingen gevestigd.

Verbindingsweg

Aannemingsbedrijf KWS legt de verbindingsweg Bavo met 2 rotondes in opdracht van de gemeente Noordwijk aan. De weg verbindt de Langevelderweg en de Herenweg met elkaar. (Ligging: ten noorden van Sportpark De Boekhorst.) De geplande oplevering is medio augustus 2019. Deze weg ontsluit straks de nieuwe woonwijk ‘Landgoed in den Houte’. De projectontwikkelaar van ‘Landgoed in den Houte’ vergoedt de aanleg van de weg.

Tijdelijke bouwweg sportpark

Sportpark De Boekhorst wordt heringericht. Het bouwverkeer maakt tijdelijk gebruik van de verbindingsweg. Hierdoor wordt overlast van bouwverkeer in woonwijk De Boekhorst voorkomen.

Toekomstige afsluiting Langevelderweg

Als de verbindingsweg klaar is, wordt de Langevelderweg ten noorden van de Dr. Troelstralaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het gemotoriseerde verkeer van en naar Sancta Maria, Sollasi, Langevelderslag en agrarische percelen moet dan de nieuwe weg gebruiken.

Aanleg fietspad

Naast de verbindingsweg komt een vrijliggend fietspad. De aanleg hiervan gebeurt in het najaar van 2021.

Foto's BON