Datum: 25-09-2023 - 01:41
20
jun
'19

Fractie PvdA voorziet gevaarlijke situaties na openstelling nieuwe verbindingsweg.

In verband met de aanleg van een rotonde is de Herenweg in Noordwijkerhout ter hoogte van de brandweerkazerne t/m vrijdag 28 juni 2019 afgesloten voor motorvoertuigen. In de gemeenteraadsvergadering van afgelopen dinsdag sprak Jan Janson van de PvdA-fractie al zijn zorgen uit, zelfs nog voordat de ontsluitingsweg van het Bavo-terrein in gebruik is genomen....

De nieuwe weg tussen de Herenweg en de Langevelderweg is in eerste instantie alleen voor het gemotoriseerd verkeer, pas in het najaar van 2021 komt er een vrijliggend fietspad. Volgens de heer Janson maken zelfs nu al, tijdens de aanleg, fietsers en voetgangers gebruik van de nieuwe weg.

De PvdAer voorziet gevaarlijke situaties als deze straks is opengesteld, omdat fietsers en voetgangers volgens hem de weg zullen blijven gebruiken. Hij  wil graag weten wat het college van B&W tot de opening van het fietspad in 2021 gaat doen om de veiligheid te garanderen, want pas als de velden van het sportpark zijn verplaatst komt er ruimte voor dit fietspad.

Wethouder Henri de Jong gaf aan dat er verbodsborden aan het begin van de weg komen te staan en dat er indien nodig gehandhaafd zal gaan worden. Voor Jan Janson gaat dat echter niet ver genoeg. Hij wil graag dat er verkeersremmende maatregelen genomen gaan worden, waarmee de snelheid van het gemotoriseerd verkeer wordt afgeremd. Wethouder De Jong wil dit voorstel gaan bekijken, maar gaf daarbij ook gelijk aan dat het niet te veel geld mag gaan kosten.

‘Eerst bewegen dan bouwen’
De aanleg van de verbindingsweg is een eis van de gemeenteraad van Noordwijkerhout. Pas ná de aanleg van de weg mag op het voormalige Bavo-terrein woningen worden gebouwd. Deze voorwaarde staat ook in het Omgevingsplan. Op het terrein waren voorheen 2 psychiatrische instellingen gevestigd.

Verbindingsweg

Aannemingsbedrijf KWS legt op dit moment de verbindingsweg Bavo met 2 rotondes in opdracht van de gemeente Noordwijk aan. De weg verbindt de Langevelderweg en de Herenweg met elkaar. (Ligging: ten noorden van Sportpark De Boekhorst.) De geplande oplevering is medio augustus 2019. Deze weg ontsluit straks de nieuwe woonwijk ‘Landgoed in den Houte’. De projectontwikkelaar van ‘Landgoed in den Houte’ vergoedt de aanleg van de weg.

Tijdelijke bouwweg sportpark

Sportpark De Boekhorst wordt heringericht. Het bouwverkeer maakt tijdelijk gebruik van de verbindingsweg. Hierdoor wordt overlast van bouwverkeer in woonwijk De Boekhorst voorkomen.

Toekomstige afsluiting Langevelderweg

Als de verbindingsweg klaar is, wordt de Langevelderweg ten noorden van de Dr. Troelstralaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het gemotoriseerde verkeer van en naar Sancta Maria, Sollasi, Langevelderslag en agrarische percelen moet dan de nieuwe weg gebruiken.

Aanleg fietspad

Naast de verbindingsweg komt een vrijliggend fietspad. De aanleg hiervan gebeurt in het najaar van 2021.

Foto BON.