Datum: 02-07-2020 - 14:11
25
okt
'12

Voormalige afvalwaterzuivering gesloopt.

Noordwijkerhout heeft een tijdelijke ontheffing verleend aan het Hoogheemraadschap Rijnland, om bagger op te slaan op het terrein van de voormalige afvalwaterzuivering aan de Schippersvaartweg. Om hier ruimte voor te maken was het nodig om de bestaande gebouwen te slopen...

In 1971 werd de afvalwaterzuivering in gebruik genomen en was toenmalig koningin Juliana aanwezig bij opening van het complex (zie foto). Afgelopen weken zijn de gebouwen van de afvalwaterzuivering tegen de vlakte gegaan.

Gedurende 3 jaar zal op het terrein bagger worden opgeslagen. Ook zullen er materialen (bouwkeet, betonkades) die nodig zijn voor dat baggeren worden gedeponeerd. Tot aan 2014 baggert het Hoogheemraadschap de watergangen in de Bollenstreek Noord. Het gebied waar men baggert valt min of meer samen met de gemeenten Noordwijkerhout, Lisse en Hillegom.

Door te baggeren zorgt men er voor dat de wateren voldoende diep zijn. Dit is noodzakelijk voor een goede afvoer van het water. Bovendien leidt baggeren tot een verbetering van de waterkwaliteit. De bagger welke opgeslagen wordt komt uit de Leidsevaart, de Haarlemmertrekvaart en de zijkanalen ervan, zoals Guldemond, Zanderij en Steengrachtkanaal.
Foto's: Sjaak Weijers