Datum: 02-10-2023 - 17:21
09
jun
'19

Herenweg Noordwijkerhout vanaf 11 juni 2019 afgesloten voor aanleg rotonde. (foto's)

In verband met de aanleg van een rotonde is de Herenweg in Noordwijkerhout ter hoogte van de brandweerkazerne afgesloten voor motorvoertuigen. De afsluiting duurt van dinsdag 11 juni tot en met vrijdag 28 juni 2019. Het verkeer wordt omgeleid. De omleiding wordt met borden aangegeven. Voor fietsers en voetgangers is de weg niet afgesloten. Hiervoor zijn voorzieningen aangebracht...

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op noordwijk.nl/wegafsluitingen

‘Eerst bewegen dan bouwen’
De aanleg van de verbindingsweg is een eis van de gemeenteraad van Noordwijkerhout. Pas ná de aanleg van de weg mag op het voormalige Bavo-terrein woningen worden gebouwd. Deze voorwaarde staat ook in het Omgevingsplan. Op het terrein waren voorheen 2 psychiatrische instellingen gevestigd.

Verbindingsweg

Aannemingsbedrijf KWS legt de verbindingsweg Bavo met 2 rotondes in opdracht van de gemeente Noordwijk aan. De weg verbindt de Langevelderweg en de Herenweg met elkaar. (Ligging: ten noorden van Sportpark De Boekhorst.) De geplande oplevering is medio augustus 2019. Deze weg ontsluit straks de nieuwe woonwijk ‘Landgoed in den Houte’. De projectontwikkelaar van ‘Landgoed in den Houte’ vergoedt de aanleg van de weg.

Tijdelijke bouwweg sportpark

Sportpark De Boekhorst wordt heringericht. Het bouwverkeer maakt tijdelijk gebruik van de verbindingsweg. Hierdoor wordt overlast van bouwverkeer in woonwijk De Boekhorst voorkomen.

Toekomstige afsluiting Langevelderweg

Als de verbindingsweg klaar is, wordt de Langevelderweg ten noorden van de Dr. Troelstralaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het gemotoriseerde verkeer van en naar Sancta Maria, Sollasi, Langevelderslag en agrarische percelen moet dan de nieuwe weg gebruiken.

Aanleg fietspad

Naast de verbindingsweg komt een vrijliggend fietspad. De aanleg hiervan gebeurt in het najaar van 2021.

Foto's BON