Datum: 03-04-2020 - 08:57
21
okt
'12

Als blijk van waardering, het Victorkruis voor Huub Weijers.

Zondag 21 oktober vierde parochiekern St. Victor haar jaarlijkse St. Victorfeest. Dit jaar was het extra feestelijk omdat de kerk 160 jaar bestaat en in het afgelopen jaar van binnen geheel is opgeknapt. Zondagochtend om 10.00 uur zijn de bisschop van Rotterdam, Mgr. J.H.J. van den Hende,...

samen met pastoor A. Goumans, pastoor P. Owel en pastor M. van den Berg-Buis, voorgegaan in de Eucharistieviering. Op het eind van de feestelijke viering, was er een verrassing voor de parochianen en in het bijzonder voor de heer Huub Weijers. Als blijk van waardering voor al zijn werkzaamheden voor de kerkgemeenschap en in het bijzonder als grote animator van de huidige verbouwing van de St. Victor kerk, ontving de heer Huub Weijers het Victorkruis van de parochie. Het eervolle Victorkruis werd hem opgespeld door bisschop van den Hende.


Verslag verbouwing St. Victorkerk door Jacques Aartman, vice-voorzitter.

Vanaf juni 2011 werd de St. Victorkerk van binnen opgeknapt. De laatste verbouwing dateerde van 1968 en na ruim 40 jaren waren vernieuwingen in de kerk noodzakelijk geworden. Tijdens de verbouwing werd steeds een gedeelte van de kerk schoongemaakt om de vieringen doorgang te kunnen laten vinden.

Het resultaat mag er zijn:
De herinrichting van de Sint Victorkerk is voltooid en het resultaat is fantastisch!! In de hoedanigheid als lid en vice-voorzitter van het parochiebestuur van Sint Victor, ben ik direct en soms wat meer indirect bij het gehele proces van herinrichting betrokken geweest én ben er van overtuigd dat de herinrichting er nooit zou zijn gekomen zonder de niet aflatende inzet van Huub Weijers. Ik wil niemand van de vele vrijwilligers tekort doen, want er zijn veel mensen die een grandioze bijdrage hebben geleverd aan de herinrichting, maar de motor, in dit geval een dieselmotor, achter het geheel was ontegenzeggelijk Huub Weijers!

Meer dan eens heb ik mij afgevraagd waar hij de energie vandaan haalde om de kar te blijven trekken, want hij hield altijd vol en wist vele tegenslagen het hoofd te bieden.
Soms tegengehouden door het democratische proces waarbinnen de herinrichting verliep, maar soms ook door zijn eigen gezondheid. Als de herinrichting een bokswedstrijd was, dan is hij minstens in iedere ronde neergegaan en komt hij aan het eind van de wedstrijd als winnaar tevoorschijn en wint unaniem op punten.

Stapje voor stapje
:
In het begin was het allemaal nog niet zo groots wat er zou gebeuren. Pastoor Goumans en Huub Weijers hadden met elkaar van gedachten gewisseld over het interieur van de kerk in een periode dat er nog volop aan de buitenkant van de kerk werd gewerkt zoals het herstel van het leidek-werk van de toren en de pastorie. Er zouden zaken verplaatst gaan, de verwarming moest gelijk vernieuwd en de absis en het priesterkoor moesten passend worden aan de liturgische vereisten van de tijd.

Terwijl de plannen zich ontvouwden met betrekking tot de herinrichting, werd er volop aan de buitenkant van de Victorkerk gewerkt en werden ook zo nu en dan al veranderingen aan het interieur van de kerk aangebracht. Vanuit het parochiebestuur werd toen opdracht gegeven om met een integraal plan voor de herinrichting te komen en om vooral niet stukje bij beetje de herinrichting door te voeren. Voor het parochiebestuur was het daarbij van belang om de geloofgemeenschap vooral goed te betrekken bij wat uiteindelijk het eindplaatje van de Sint Victorkerk zou gaan worden.

Rond of recht:
Met alle geledingen van de geloofgemeenschap van Sint Victor, het Bisdom en iedereen die de Victor een warmt hart toedraagt, is gesproken over de herinrichting en iedereen had wel een mening over de ronde of rechte opstelling van de kerkbanken. De Victorparochie heeft een rijke historie van betrokkenheid van vrijwilligers met veel mogelijkheden voor eigen inbreng van ideeën bij de activiteiten van de geloofsgemeenschap. Als parochiebestuur is dat een zegen, maar het kost ook heel veel tijd en energie als iedereen wat te zeggen mag hebben. Zelf heb ik mij nimmer in de discussie over rond of recht gemengd. Ik vond er natuurlijk wel wat van, maar uiteindelijk zijn het de deskundigen die hierin een beslissende stem hebben.

Belang van het parochiebestuur:
Voor het parochiebestuur zijn er 2 dingen van essentieel belang geweest, te weten:
1. de herinrichting moet gedragen worden door de geloofgemeenschap
2. de herinrichting moet binnen de financiële mogelijkheden van Sint Victor uitgevoerd worden.

Het eerste aspect heeft in de gehele Victorparochie tot veel discussie en overleg geleid. Er zijn discussie- en informatieavonden georganiseerd, er is vaak en langdurig overleg gevoerd met de koren van de Sint Victor én het Bisdom. Door de sterke betrokkenheid van de Diocesane Commissie Kerk, Interieur en Kunt van het Bisdom Rotterdam, is de wijze waarop de herinrichting gestalte moest krijgen, geaccepteerd door de parochianen van Sint Victor. Dat is zeker niet gemakkelijk geweest en in deze discussies heeft het parochiebestuur ook zijn verantwoordelijkheid genomen door uiteindelijk voor de benodigde besluitvorming te zorgen.

Ten aanzien van de kosten van de herinrichting verdienen Huub Weijers en zijn direct betrokkenen bij de herinrichting eveneens een groot compliment. Het parochiebestuur heeft de begroting van de herinrichting geaccordeerd exclusief een bedrag voor onvoorziene uitgaven. Het parochiebestuur wilde zich daarbij zelf het recht voorbehouden om onvoorziene uitgaven goed of af te keuren. Dat dit achteraf niet nodig is gebleken, is heel knap, verdient alle lof en betekent dat de herinrichting met “de hand op de knip” is uitgevoerd.

De droom is uitgekomen:

Gedurende het proces van herinrichting heeft Huub Weijers vaak verteld over de droom die hij wilde realiseren met de herinrichting van Sint Victor. Die droom heeft hij weten waar te maken en dat is op zich een prestatie van formaat want hoe vaak zijn dromen geen bedrog?

De Sint Victorkerk is voor de toekomst voorbereid. De geloofsgemeenschap, de Victorianen en misschien wel mensen van buiten de eigen kring van Victorianen, kunnen weer tientallen jaren genieten van deze prachtige kerk en geïnspireerd worden door het Woord van God dat daar verkondigd wordt.