Datum: 23-09-2023 - 03:31
26
apr
'19

Zeer druk bezochte achterban-bijeenkomst St. Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk.

Het Bestuur van de Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk (HBNZ) hield donderdagavond 25 april een informatieve achterban-bijeenkomst voor alle huurders van de Woningstichting Sint Antonius van Padua. Er kwamen maar liefst 140 bewoners van huurhuizen op de zeer druk bezochte avond af en deze had volgens organisator HBNZ...

als doel het uitwisselen van informatie. De hoofdthema’s van de bijeenkomst in Puyckendam waren de mogelijke fusie tussen de woningstichtingen Padua en Dunavie (Katwijk) en duurzaamheid. Er waren diverse kraampjes ingericht waar men informatie kon krijgen en allerlei vragen kon stellen aan vertegenwoordigers van Woningstichting Padua, HBNZ, de Woonbond en energie intermediair EEcare.

Op deze avond zou ook de samenwerkingsovereenkomst tussen HBNZ en Woningstichting Sint Antonius van Padua getekend worden, maar helaas kon Merlien Welzijn, directeur-bestuurder van Padua, door persoonlijke omstandigheden op deze avond niet aanwezig zijn en zal de ondertekening nu later gaan plaatsvinden.

Voorzitter Sjaak Geerlings van Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk (HBNZ) opende de avond en gaf uitleg aan de aanwezigen hoe men de belangen behartigd van de huurders. Tevens meldde hij de afwezigheid van Merlien Welzijn, haar vervangster was Connie Heemskerk van de Raad van Commissarissen van Padua. 

Na de korte toespraak van Connie Heemskerk met de stand van zaken met betrekking tot Woningstichting Padua en de mogelijke fusie met Dunavie, deelde wethouder Dennis Salman namens de gemeente Noordwijk onder andere mee dat men onlangs een woonbehoefteonderzoek is gestart voor een actuele woonvisie.

Na de drie toespraken konden de aanwezige huurders vragen stellen aan vertegenwoordigers van Padua en de wethouders Dennis Salman en de ook aanwezige wethouder Henri de Jong. Een flink aantal pittige vragen kreeg men voorgeschoteld en deze gingen voornamelijk over het grote tekort aan vooral betaalbare woningen waar onze gemeente (maar ook een groot gedeelte van Nederland) al jaren mee te kampen heeft.

Foto's BON.