Datum: 31-05-2020 - 15:12
17
okt
'12

Veel huldigingen bij SV De Duinschutters.

Zoals te doen gebruikelijk worden  al jaar en dag, tijdens de Algemene Ledenvergadering van de schietvereniging De Duinschutters uit Noordwijkerhout, leden gehuldigd die al lange tijd lid zijn of zich op andere wijze dienstbaar hebben gemaakt. Zo ook maandag 15 oktober 2012...

Op die avond werd bij Willen Duivenvoorde en Willem Duivenvoorden voor hun 40 jarige lidmaatschap een zilveren speld opgespeld.  Een zilveren speld welke toen de vereniging in 2010 40 jaar bestond speciaal voor de veertig jarige leden werd ontworpen door Danielle Schilder. Deze werd hun uitgereikt door Alex van den Nieuwedijk,  zijn laatste handeling als voorzitter van de Duinschutters.

 

Eerder die avond had Alex van den Nieuwendijk de voorzittershamer overgedragen aan Hans Janssen. Aan hem was het de eer om twee bijzondere leden in het zonnetje te zetten. Allereerst werd Lou van Roode benoemd als lid van verdiensten. De verbouwereerde Lou van Roode zet zich al jaren in voor de vereniging voornamelijk waar het gaat om de baractiviteiten. Zo loopt hij alle Noordwijkerhoutse supermarkten plat op zoek naar de aanbieding van voornamelijk de dranken. Verder is hij zeer vaak ook de eerst aangewezene om voor onderhoudsdiensten of (Tapwacht)-inspecties de deur van de vereniging te openen en hen rond te leiden.

 

Al minimaal 30 jaar in het bestuur maar daarmee ook het oudste zittende  bestuurslid werd ook Peter van Trigt benoemd als lid van verdiensten. Peter van Trigt, de handyman van de vereniging, zorgt en coördineert het onderhoud van het gebouw en verzorgt de puntentelling voor de zomer- en wintercompetitie. Maar als groot pistoolschutter organiseert hij de jaarlijkse kringwedstrijden pistool op de vereniging. Zelfs bezoekt hij veelvuldig wedstrijden buiten de vereniging. Al met al een grote steun en toeverlaat van de vereniging.

 

De benoeming van zowel Lou als Peter werd door de aanwezige leden met een groots applaus ondersteund, waarvan de beide heren met volle teugen genoten. De benoeming ging gepaard met het opspelden van een gouden speld. Daarmee traden beide heren toe tot een zeer beperkt clubje leden dat hen in deze was voorgegaan.

 

Het laatste bloemetje die avond die avond was voor Alex van den Nieuwendijk. Als vertrekkend voorzitter werd hij door Hans Janssen bedankt voor zijn inzet al bestuurslid, later als penningmeester en tot nu voorzitter. Nog nooit waren er op een avond zoveel plezierige momenten en dus genoeg redenen om de avond af te sluiten met een toost.