Datum: 28-11-2022 - 15:18
15
okt
'12

Noordwijkerhout schuift aan bij werkconferentie gemeenteraden Bollenstreek.

Nog in 2012 komen de gemeenteraden van Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen, Lisse en Hillegom bij elkaar voor een werkconferentie. Tijdens deze conferentie kunnen alle raadsleden aangeven welke samenwerkingsactiviteiten zij nodig vinden en welke resultaten dit moet opleveren...

De gemeenteraad van Katwijk wordt ook uitgenodigd voor deze conferentie.

Afgelopen week blikte de Stuurgroep Bestuurlijke Toekomst Duin- en Bollenstreek terug op de resultaten van de raadsvergaderingen van 2 oktober 2012. Ook de gemeente Noordwijkerhout is bij deze bijeenkomst aangeschoven. De stuurgroep constateerde dat er een breed draagvlak is voor verregaande samenwerking tussen de vijf  gemeenten op een vijftal strategische beleidsonderwerpen, te weten economie & toerisme, ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur, sociale zaken & welzijn en openbare orde & veiligheid.

Tijdens de werkconferentie bespreken de raadsleden op basis van zogenaamde ‘positionpapers’, welke door de vakwethouders uit de gemeenten zijn samengesteld, de kaders voor verdergaande en vergaande samenwerking op genoemde beleidsonderwerpen. De colleges kunnen na de werkconferentie aan de slag om de resultaten van de raadsconferentie verder uit te werken in concrete plannen van aanpak."