Datum: 30-09-2023 - 04:58
01
apr
'19

Fase 1 van 'Het Zilt' verloopt volgens planning.

Dinsdag 19 maart 2019 stond in de plaatselijke krant een artikel over Het Zilt. Hierin stonden feitelijke onjuistheden. Om ruis te voorkomen geven gemeente Noordwijk en Van Rhijn Bouw BV het juiste verhaal. De essentie. Fase 1 Het Zilt verloopt volgens planning. Lees hun gezamenlijke verklaring. In 2008 heeft de gemeenteraad van Noordwijkerhout...

het structuurplan De Zilk aangenomen. De herstructurering/leefbaarheidsimpuls bestond uit 6 deelprojecten:

* Bouw van 34 woningen aan het Hanenhof
* Renovatie van De Duinpan
* Nieuwbouw Egelantierschool
* Bouw van 10 woningen naast de Egelantierschool
* Draaien van de sportvelden
* Bouw van 130 woningen en detailhandel met gezondheidsvoorzieningen onder een dak op de locatie Het Zilt

De eerste vijf zijn afgerond en het Zilt is nu aan de beurt.

Bij het ontwikkelen van een bouwlocatie zijn er zaken die moeten worden doorlopen en die nu eenmaal tijd kosten, zoals het planologisch mogelijk maken van woningbouw, de milieukundige onderzoeken die hiermee gepaard gaan, het aanvragen van de benodigde vergunningen.

Bij het opstellen van een bestemmingsplan of uitwerkingsplan dient onderzoek te worden gedaan naar de aanwezige natuurwaarden in en om het plangebied. Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze vervangt o.a. de Flora- en faunawet. Dit was dan ook de reden dat de Flora- en faunaonderzoeken uit 2013 opnieuw moesten worden uitgevoerd.

Ook het vrijgeven van het uitwerkingsmogelijk maken om een inspraakreactie of zienswijze in te dienen zijn procedures die moeten worden doorlopen. De zienswijzen op het uitwerkingsplan zijn ingetrokken en daarmee is het Uitwerkingsplan Het Zilt op 3 januari 2019 onherroepelijk geworden. Planologisch staat er dus niets meer in de weg om de eerste 34 woningen te realiseren.

Inmiddels zijn de benodigde aanvragen ingediend en wordt samen met Hoogheemraadschap Rijnland en Waternet vormgegeven aan het riolerings- en afwateringsmodel. Ook buiten in het projectgebied vinden werkzaamheden plaatst. Een aantal bomen zijn gekapt en slootjes zijn gedempt om straks het bouwrijp maken mogelijk te maken. Binnenkort worden de oude tennisvelden en het restant van de funderingen verwijderd.

Voor het overige deel van het projectplan Het Zilt is vorig jaar een voorontwerp bestemmingsplan Het Zilt in de inspraak gebracht. Binnenkort zal deze verder in procedure gaan.

Wilt u op de hoogte blijven van de stand van zaken dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 

Tekst en foto:
Van Rhijn Bouw BV

Gemeente Noordwijk