Datum: 22-03-2023 - 06:41
29
mrt
'19

Moties 'Die ballon gaat niet op' en 'Voorzieningenniveau De Zilk' aangenomen.

Op donderdagavond 28 maart vond het vervolg plaats van de gemeenteraadsvergadering van 19 maart, waarbij de nog openstaande punten werden behandeld die door het late tijdstip van de vergadering op 19 maart niet meer aan bod konden komen. Er werden o.a. twee moties in stemming gebracht waarbij de pas deze week ingediende motie van....

GroenLinks, PUUR en de PvdA 'Die ballon gaat niet op' met grote meerderheid werd aangenomen. Alleen vier leden van het CDA stemden tegen, zij zien liever een ontmoedigingsbeleid want men verwacht problemen bij het handhaven van het verbod voor het oplaten van ballonnen.

De andere ingediende motie van NZLokaal over het 'Voorzieningenniveau in De Zilk' was al op 19 maart besproken maar nog geen besluit over genomen. In de motie van NZLokaal werd het college opgeroepen om een forse uitbreiding te doen van het aantal woningen in De Zilk om daarmee het voorzieningenniveau op peil te houden. Op deze avond bleek dat de meeste partijen zich wel konden vinden in de oproep om De Zilk uit te breiden, maar het streven in de motie van op termijn 2000 extra woningen was voor de meeste partijen een stap te ver om dat aantal toe te zeggen. 

Op dit onderdeel van de motie wilde NZLokaal wel water bij de wijn doen en daarmee werd de motie zonder het aantal van 2000 woningen te noemen in grote meerderheid (D66 stemde als enige tegen) aangenomen. Hieronder kunt u lezen waar de motie het college nu toe oproept:
- Onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor planvorming in aansluiting op de bestaande kern van De Zilk en de resultaten van dit onderzoek te betrekken in het op te stellen Deltaplan Woningbouw;
- In te zetten op een uitbreiding van het aantal woningen in De Zilk.
- Daartoe ook in overleg te treden met de provincie Zuid-Holland en de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM);
- De Raad zo spoedig mogelijk te informeren over de voortgang en mogelijkheden tot fasering en financiële haalbaarheid.
- Klik hier voor de volledige motie.