Datum: 06-06-2023 - 10:44
21
mrt
'19

Verkiezingsuitslag Provinciale Staten Gemeente Noordwijk.

De opkomst bij de Statenverkiezingen van 2019 op woensdag 20 maart lag landelijk aanzienlijk hoger dan bij de vorige provinciale verkiezingen vier jaar geleden. Ongeveer 56 procent van alle stemgerechtigde kiezers in Nederland is gaan stemmen. Dat is bijna 10 procentpunt meer dan in 2015. In 2011 lag de opkomst ongeveer even hoog als dit jaar...

Voor de (nieuwe) gemeente Noordwijk zijn de volgende (voorlopige) uitslagen op donderdagochtend bekend gemaakt: