Datum: 02-06-2023 - 20:47
15
mrt
'19

Sanneke Nulkes Noordwijkerhoutse kandidaat voor provincie.

Op woensdag 20 maart kunt u op een kandidaat uit uw eigen dorp stemmen. De Noordwijkerhoutse Sanneke Nulkes is kandidaat voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Zij stelt zich kandidaat omdat de Bollenstreek een stem verdient in de provincie. Sanneke Nulkes (VVD, plaats 18) was van vanaf 2007 al vier jaar Statenlid en zij heeft zich destijds...

met succes ingezet voor de ontwikkeling van (het parkeerterrein) van Keukenhof, de realisatie van het station Sassenheim en de aanleg van de Rijnlandroute. Ook zette zij zich in om ondernemers de ruimte te geven om te ondernemen.

‘De Bollenstreek is nog niet af’
Een belangrijke drijfveer van Sanneke is dat de Bollenstreek nog niet af is. ‘We staan als streek nu voor belangrijke keuzes. Hoeveel mensen willen we dat hier wonen? De Bollenstreek is niets zonder bollen en bloemen. Zonder ondernemers en toeristen is er geen werk. Hoeveel ruimte geven we (agrarisch) ondernemers en hoeveel huizen gaan we bouwen?’

Belangen Bollenstreek behartigen
Sanneke: “Op de kandidatenlijsten staan veel kandidaten uit de grote steden. De vraag is, of we willen dat mensen uit de grote steden ons vertegenwoordigen. Hoe kunnen zij nou weten wat er leeft in de Bollenstreek, als ze hier niet wonen, niet werken, hun kinderen hier niet naar school gaan en ze nooit vanuit de Bollenstreek naar de steden hoeven te reizen?”

Bollenstreek Beter Bereikbaar - Station Noordwijkerhout
Als het aan Sanneke ligt, wordt de Duinpolderweg snel aangelegd, komt er beter OV naar steden en stations. ‘Mijn droom is een Bollenstreek Lightrail. Iedere 10 minuten een trein van en naar Haarlem en Den Haag. Met natuurlijk ook een station Noordwijkerhout bij ‘Piet Gijs’.

Duurzaamheid en innovatie
De politiek loopt vaak wat achter bij innovaties. Sanneke wil ondernemers de ruimte geven om (duurzame) innovaties te realiseren. Zorgen dat de politiek dat niet tegenhoudt door onnodige regels en procedures. ‘Als we in de toekomst nog concurrerend willen zijn en iedereen aan het werk willen hebben, dan moet de kloof tussen politiek en ondernemers kleiner worden’ aldus Sanneke.

Meer informatie over haar standpunten: www.stemsannekeindestaten.nl.

Foto en video PR.