05
feb
'19

Project Jeugdgemeenteraad 2018: Speciaal diner bij de KTS voor Zonnebloem-gasten op komst.

In november 2018 was er de Jeugdgemeenteraad in het Gemeentehuis van Noordwijkerhout. Basisschoolleerlingen waren voor even wethouder en raadslid en mochten € 1000,00 verdelen over voorgestelde projecten vanuit diverse verenigingen waarvoor een financiële bijdrage vanuit de gemeente werd gevraagd ter ondersteuning. Ook de Zonnebloem...

afdeling Noordwijkerhout had een projectvoorstel ingediend. Tijdens de Jeugdgemeenteraad-avond van donderdag 8 november was er eerst het moment van inspreken en daarna het vergaderen van raadsleden en wethouders o.l.v. de burgemeester. Het bleek al gauw dat het voorstel van de Zonnebloem op veel waardering kon rekenen en dat resulteerde inderdaad in het prachtig ondersteunende bedrag van € 500,00 voor de Zonnebloem in Noordwijkerhout.

Dat was in november vorig jaar en nu staan we in de startblokken voor de uitvoering van het ingediende projectvoorstel: een diner voor gasten van de Zonnebloem in restaurant De Jonge Garde van de KTS in Voorhout.

Leerlingen van de ISK (Internationale SchakelKlas) zullen vanuit hun eigen achtergrond een internationaal diner samenstellen en met begeleiding van koksleerlingen en docenten het diner zullen bereiden in de keuken van de school en laten uitserveren door leerlingen horeca van de KTS.

In de ISK zitten leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar uit zo’n 18 verschillende landen. Na twee jaar op de ISK, waar ze vooral de Nederlandse taal leren , maar ook de Nederlandse samenleving, stromen ze door naar het regulier onderwijs. Door deze actie kunnen deze leerlingen in dit project iets van hun eigen achtergrond laten zien.

Daarnaast worden zij betrokken bij De Zonnebloem als onderdeel van de samenleving en brengt De Zonnebloem oud en jong via dit diner met elkaar in contact. Bovendien zijn de leerlingen aanwezig in het restaurant en hoopt de Zonnebloem met haar gasten op een leuk contact met elkaar in zo mogelijk… de Nederlandse taal!

Vanuit de KTS is voor dit project alle medewerking gegeven. Mede door het enthousiasme van docenten en begeleiders kan de Zonnebloem dit projectdiner op de beoogde en ook gewenste wijze gaan realiseren. 

Dinsdag 12 februari 2019 zal dit diner plaatsvinden. De ontvangen € 500,00 euro van de Jeugdgemeenteraad zal in zijn geheel ten goede komen aan maar liefst 50 personen van de Zonnebloem. Een aantal dat behaald kan worden door de welwillendheid en fijne medewerking van de KTS in Voorhout.

Uiteraard volgt na 12 februari een verslag van het gehouden projectdiner.

Foto boven PR - foto onder BON.