16
jan
'19

Wethouder Salman voorzitter bestuur ISD Bollenstreek.

In een brief aan de gemeenteraad heeft wethouder Dennis Salman aangegeven dat hij zich onlangs kandidaat had gesteld voor het voorzitterschap van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD). De ISD Bollenstreek voert namens de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk taken in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet uit....

 

Het Algemeen Bestuur van de ISD Bollenstreek heeft in een extra vergadering van 14 januari 2019 unaniem met de kandidatuur van de Noordwijkse wethouder Dennis Salman als voorzitter ingestemd.

Wethouder Salman geeft verder in de brief aan:
Als sterke en betrouwbare partner in de regio past het de gemeente Noordwijk om in de regio ook verantwoordelijkheid te nemen. Samen met de medewerkers van de ISD en de collega’s uit de regio zal ik mij inzetten om het aanvragen, indiceren en toekennen van hulp aan inwoners verder te blijven verbeteren.

Graag ga ik met hen in gesprek over de visie van de gemeente Noordwijk om de rol van de lokale loketten te vergroten en de sociale wijkteams te versterken. Ik ben heel blij met het voorzitterschap en zal mij hier vol enthousiasme voor inzetten.