Datum: 09-07-2020 - 16:36
29
sep
'12

Vrijwilligers gezocht, want de kerk is er voor iedereen.

Iedereen die het wil kan naar de kerk, dat is het streven. Het Raamwerk in Noordwijkerhout wil hier graag aan meewerken. Daarom zet de gehandicapten-organisatie de kerkdienst en de geestelijke zorg voort, in een tijd van bezuinigingen. De inzet van personeel én vrijwilligers...

is hierbij nodig.

Sinds kort heeft GGZ Duin- en Bollenstreek (Rivierduinen) de zondagsmis, de pastorale ondersteuning en de coördinatie van de kerkvrijwilligers in zijn geheel afgestoten. Dit is te wijten aan een wijziging in beleid. De kapel op het Bavoterrein is al sinds 2004 gesloten. Inmiddels heeft Het Raamwerk alle pastorale taken overgenomen. Echter, tot nu toe werd de zondagse kerkdienst van Het Raamwerk in Dagcentrum De Hafakker elke week bezocht door ruim vijftig cliënten met een verstandelijke beperking die aan de Zeereep of aan de Duinrand op het Hafakkerterrein in Noordwijkerhout wonen. Dit zijn allemaal mensen die geen gebruik kunnen maken van een kerk in de wijk. Nu komen daar cliënten van Rivierduinen bij.

De zondagsmis wordt altijd ondersteund door vrijwilligers. Zij zijn verantwoordelijk voor het neerzetten van de stoelen, het altaar en zij halen de cliënten op van hun woning. Een koor van vrijwilligers zingt elke zondag bij de mis en op dinsdagmiddag in Dagcentrum de Hafakker.

Door gebrek aan vrijwillig personeel is het helaas niet mogelijk dat alle cliënten die dit graag zouden willen, daadwerkelijk bij de mis aanwezig kunnen zijn. We zijn dus op zoek naar mensen die samen met cliënten op zondagochtend naar de kerk willen gaan. De zondagsmis vindt plaats van 10 tot 11 uur. Aansluitend is er voor alle bezoekers een kopje koffie.

Heeft u interesse in deze vrijwilligersbaan? Neem dan contact op met de afdeling Vrije tijd en Vrijwilligers van Het Raamwerk, telefoonnummer 0252-345797 of met pastor Frits Janssen via het centrale telefoonnummer van Het Raamwerk, 0252-345678.