Datum: 12-08-2020 - 19:37
27
sep
'12

Sluitende begroting Gemeente t/m 2016.

Het college van B&W heeft donderdag de begroting van de gemeente Noordwijkerhout gepresenteerd, wethouder Knapp zette die ochtend het een en ander voor de pers uiteen. Zoals begin mei gemeld zullen de meeste afspraken, die al eerder met de gemeenteraad gemaakt zijn...

, uitgevoerd gaan worden (klik hier). Het college heeft t/m 2016 een sluitende begroting weten te creëren waarbij de lokale belastingen volgend jaar met 4,54% omhoog zullen gaan. Voor 2014 wordt het een stijging 2,6%, 2015 > 3,08 en voor 2016 > 3,07%. Dit is volgens de afspraken in het coalitie-akkoord van twee jaar geleden en zullen door gerealiseerde bezuinigingen van een slordige anderhalf miljoen euro niet extra worden verhoogd. Voor de periode na 2013 gaat men kijken naar of men de tarieven bij de rioolheffing kan heffen naar gebruik. Kleine gezinnen zullen dan iets minder gaan betalen en grote bedrijven iets meer.

Het heffen van het gebruik van gemeentelijke grond (het precariorecht) zal worden uitgebreid met tijdelijke standplaatsen van een vis- of kippenboer en bloemen- handelaren, dit levert de schatkist van Noordwijkerhout volgens de begroting € 13.000,- op.

De bezuinigingen vanuit de overheid dit najaar, lijken in eerste instantie voor Noordwijkerhout mee te vallen. Maar met een nieuw kabinet op komst heeft het college wel gemeend om eventuele nieuwe bezuinigingen vanuit Den Haag alvast voor te zijn en is € 200.000 euro gereserveerd op de begroting. De gemeenteraad moet nog wel binnenkort de begroting goedkeuren.