Datum: 26-09-2023 - 16:55
27
sep
'12

Wethouder Knapp over het Bavo-terrein: we zijn er financieel nog niet uit.

Dinsdag 2 oktober gaat wethouder Knapp wederom rond de tafel zitten met de eigenaren (Parnassia-Bavo en Rivierduinen) van de grond op het Bavo-terrein. In de meerjarenbegroting van 2014 staat een passage dat Noordwijkerhout dan graag 50 huizen wil gaan bouwen op...

het terrein. Maar zover is het nog niet volgens de wethouder, financieel zijn de partijen er nog niet uit. Tot nu toe willen de ontwikkelaars nog niet mee betalen aan de randweg die als ontsluiting gaat dienen. Toch zal dit, als het aan wethouder Knapp ligt, moeten gaan gebeuren, het is volgens hem heel normaal dat men daar aan meebetaalt. Dit gebeurt bij alle projecten en bijvoorbeeld bij de realisering van het plan Mossenest is er door de ontwikkelaars ook gewoon meebetaald aan de ontsluiting van de wijk. Alle kosten die vanuit de gemeente gemaakt worden, worden dan ook uitgesmeerd over een project. De hoogte van de kosten voor de realisering van het Bavo-terrein is in verhouding gelijk aan die van alle andere projecten.

In de plannen zijn ook opgenomen het behoud van de Kinderboerderij De Dierenhoeve, de Speelakker, de Engelse Tuin en Het Pesthuis welke door de Keiebijters opgeknapt en uitgebreid gaat worden als verenigingsgebouw. Wat verandert aan de plannen is dat de zorgplaatsen van de Rivierduinen in de nabije toekomst af zal gaan nemen in plaats van de eerst gestelde uitbreiding, dit geeft dan meer bouwmogelijkheden voor het terrein.