Datum: 02-07-2020 - 14:07
25
sep
'12

Bezwaarschriften nieuwbouw Dorpsstraat snijden hout!

De commissie bezwaarschriften heeft een advies aan het college gegeven, inzake de bezwaar-schriften van omwonenden en Vereniging Dorpsbehoud. De bezwaren waren gericht tegen het besluit om een omgevingsvergunning te verlenen voor het slopen...

van het huidige pand (het oude postkantoor) en het bouwen van 18 appartementen, kantoorruimte en een parkeergarage aan de Dorpsstraat 54 t/m 60.

 

Het bezwaar van Vereniging Dorpsbehoud (klik hier) werd niet in behandeling genomen, omdat de Vereniging het bezwaar te laat had ingediend. Inzake de bezwaren van de omwonenden gaf de commissie aan het college het advies mee, om met de bezwaren van de omwonenden in de hand de omgevingsvergunning te heroverwegen. Met name op de punten van overschrijding bouwvlak/bestemmingsvlak, archeologie en welstand zal volgens het advies van de commissie er nog een keer goed naar gekeken moeten worden.

Het college heeft met dit advies besloten de heroverwegingsprocedure te gaan volgen. Voor wat betreft het welstandsaspect betekent dit het opnieuw advies zal inwinnen van de Welstandscommissie omtrent het van toepassing zijnde plangebied en bijbehorende criteria. Wordt vervolgd!
Klik op de foto voor een vergroting.