Datum: 17-02-2020 - 16:05
24
sep
'12

Amsterdam akkoord met een fietspad door de Waterleidingduinen.

De gemeente Amsterdam gaat akkoord met een fietspad aan de rand van de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). Vrijwel de volledige gemeenteraad van Amsterdam stemde in met de aanleg van een fietspad aan de noordoostgrens van het duingebied. Amsterdam is eigenaar vd Waterleidingduinen...

Al eerder gingen de gemeenten Zandvoort, Bloemendaal, Haarlemmermeer en Heemstede en de provincie akkoord. Naar verwachting start eind 2013 de aanleg.

Volgens de Amsterdamse wethouder Gehrels hoeven de fietsers niet te betalen om door de AWD te fietsen. ,,Ze rijden van A naar B. En die punten liggen beide buiten het duingebied. We gaan er geen tolweg van maken.''

In een motie benadrukt de Amsterdamse gemeenteraad dat het absoluut bij dit ene fietspad moet blijven. Harry Hobo van Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen heeft daar zijn twijfels over. Hobo vertegenwoordigt de belangen van de wandelaars. ,,Het is een motie dus het college kan die naast zich neer leggen. Wij zijn bang dat het niet blijft bij dit ene fietspad. Er wordt nu al illegaal gefietst in de Waterleidingduinen. Er wordt nauwelijks bekeurd, omdat Waternet een vriendelijke gastheer wil zijn. Dus waar gaat dit toe leiden?''

De stichting gaat in elk geval naar de rechter. ,,Waternet heeft compenserende maatregelen toegezegd, zoals het beter beheren van grijs duin. Compenserende maatregelen voor iets wat slecht onderhouden is, lijkt me onzinnig als argument.''

De Fietsersbond is blij dat er eindelijk een alternatief komt voor het smalle fietspad langs de Vogelenzangseweg. ,,Het nieuwe tracévoorstel tussen de natuurbrug over de Zandvoortselaan en ingang De Oase is een veel beter en natuurvriendelijker plan dan voorgaande varianten'', aldus de bond.

Het fietspad loopt vanaf een nieuwe ingang voor fietsers bij De Oase, zodat fietsers en wandelaars een gescheiden ingang krijgen. Het fietstracé loopt vervolgens via een nieuw aan te leggen pad door het bos, om verderop aan te sluiten op de reeds bestaande dienstweg. Ter hoogte van de Stokmansberg buigt de route rechtsaf naar een nieuw aan te leggen pad voor de aansluiting op de nog te bouwen natuurbrug over de Zandvoortselaan.
Bron: Noordhollands Dagblad.