Datum: 09-07-2020 - 17:24
20
sep
'12

Gemeente wil kleiner en compacter centrum.

In de Commissievergadering van Ruimte en Wonen is het voorontwerpbestemmingsplan Centrum besproken. Alle partijen konden in het algemeen met de plannen instemmen nadat men wel had aangeven, dat de wellicht toekomstige nieuwbouwprojecten in het centrum niet...

te massaal zullen worden en het dorpse karakter niet verder zullen aantasten.

Maar wat houden de aangepaste plannen over het algemeen in:
Op grond van de economische visie wordt een kleiner, compacter, centrum gehanteerd. De aanloopstraten van het kernwinkelgebied, zoals de Havenstraat en de Viaductweg, behoren hierdoor niet meer tot het centrum. Voor de percelen Havenstraat 42 t/m 64 (zie foto 1) en Viaductweg 2 t/14 (zie foto 2) is daarom, naast de bestemming Centrum, een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarbij de winkelbestemming kan worden gewijzigd in een woonbestemming. Voorwaarde hierbij is wel dat er na wijziging geen detailhandelsfunctie meer mogelijk is.

Voor de locatie van de (voormalige) garage Kokkelkoren in de Schoolstraat (foto 3) is dezelfde wijzigingsbevoegdheid opgenomen als in het thans vigerende plan. Als wordt voldaan aan de gestelde randvoorwaarden, bestaat de mogelijkheid tot het wijzigen van de bestemming Bedrijfsdoeleinden in een bestemming Woondoeleinden.

De Gemeente wil ook een andere horeca-indeling gaan hanteren en daarbij zal het veel besproken pand "de Bouwmeester" worden ingedeeld als categorie 1. Het is dan ingedeeld als lichte horeca, hieronder vallen een ijssalon, theehuisje, croissanterie, dagcafé of een dagrestaurant.

Na het instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan, zal het gedurende zes weken ter inzage op het Gemeentehuis leggen.
Foto 1

Foto 2

Foto 3