Datum: 17-09-2021 - 08:19
16
sep
'12

Themabijeenkomst "Gezond genieten" door Oud en Jong Actief in Puyckendam.

De themabijeenkomst "Gezond genieten" gaat over het gebruik van alcohol en gezond ouder worden en blijven. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 26 september om 14.00 uur in Puyckendam Pilarenlaan 4. Het wordt georganiseerd door Oud en Jong Actief, in...

samenwerking met de Unie KBO en andere landelijke seniorenorganisaties. De bijeenkomst is vrij toegankelijk. U bent Welkom!

Het aandeel senioren met een probleem met alcoholgebruik stijgt sterk. Daarnaast zijn de specifieke gezondheidsrisico’s van gebruik van alcohol bij senioren te weinig bekend.  Bijvoorbeeld de wisselwerking met medicijnen, slapeloosheid, depressie en de negatieve uitwerking op lever en nieren. De KBO zet in op het bespreekbaar maken van alcoholgebruik van senioren en op meer bekendheid van de negatieve effecten op de gezondheid. Genieten is goed, gezond genieten is beter!

 

De bijeenkomst ‘Gezond Genieten’ wordt verzorgd door 3 voorlichters vanuit de KBO t.w. Trudy Heldens, Olga en Cor Verdiesen.

Programma:
> Voor de pauze gaan we kijken naar een aflevering uit de serie ‘Het eeuwige weekend’. We zien een senior die vertelt over zijn alcoholgebruik en hoe dat  leven en      gezondheid beïnvloed.

>Het verhaal wordt vervolgens besproken. 

>Na de pauze krijgt uw informatie over de specifieke gezondheidsrisico’s voor ouderen bij gebruik van alcohol. Naast gezelligheidsaspecten zitten er aan alcoholgebruik nogal wat min punten. Tenslotte worden tips besproken om wijs om te gaan met alcohol.

>Alle deelnemers krijgen de folder ‘Gezond Genieten

>Alcoholgebruik mee met daarop de belangrijkste informatie + folder ‘Vragen over Alcohol’ incl. ‘Wat u drinkt, test het zelf’ (Trimbos Instituut).

>Er is tijdens de bijeenkomst voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen.