Datum: 22-03-2023 - 08:10
07
dec
'18

Gemeente Noordwijk is in 2050 energieneutraal.

Van aardgas over op een andere, duurzame energiebron. De aanzet om de overstap goed te laten verlopen is gezet gezien ‘Aanzet Transitievisie Warmte Holland Rijnland’. Nu nog worden alle gebouwen comfortabel met aardgas verwarmd. Het gaat om woningen. Kantoren. Zorginstellingen. Utiliteitsgebouwen. Ook zorgt het Goud uit Groningen voor lekker warm water. CV’s draaien overuren deze wintermaanden. Maar daar...

komt een einde aan. Het is zonder meer het eind van een tijdperk.

In 2050 is de overstap gemaakt
Noordwijk is in 2050 energieneutraal. Alle buurten gaan ergens de komende decennia van het aardgas af. Die afspraak is gemaakt. Landelijk. Daar is best wel veel gedoe over op radio en tv. Maar het gaat gebeuren. Buurten hebben even de tijd, maar in 2050 moet de overstap - ook wel transitie - naar een andere energiebron afgerond zijn.

Hoe vlieg je dat aan
Hoe vlieg je dat in een wijk aan? Hoe pak je het slim, verantwoord en maatschappelijk acceptabel op. Kom je tot een oplossing die net zo comfortabel is als het aardgas. Dat is een hele opgave. Om de overstap op gang te brengen hebben Rijk, Provincie en Gemeenten afgesproken dat elke gemeente in 2021 een transitievisie warmte heeft opgesteld.

Transitievisie warmte
Op naar een richtinggevende visie. Noordwijk werkt daarbij nauw samen met de collegagemeenten uit Holland Rijnland. Hun energieakkoord is er de basis ervoor. In de transitievisie warmte legt de gemeenteraad onder meer het tijdspad vast waarop buurten van het aardgas afgaan en welke duurzaam alternatief er voor in de plaats komt. In de visie onderbouwt de gemeente onder meer de keuzes. Het tijdspad. De manier van werken. De prioriteiten. Maar zoals gezegd. Dit stuk hoeft pas over een paar jaar klaar te zijn.

Interactie met bewoners en eigenaren
Op dit moment hebben de Holland Rijnland gemeenten al veel voorwerk verricht. Er is een Aanzet Transitievisie Warmte Holland Rijnland opgesteld. En eerste stap. Er staat een manier van werken in die de voorkeur heeft: gemeente stellen een transitievisie warmte op en stellen uitvoeringsplannen op wijkniveau vast. Daarbij is de interactie met bewoners en eigenaren van groot belang. Het schaalniveau van de buurt is leidend.

Toekomstige energievoorziening
Gegeven de impact en opgave lijkt het echt raadzaam om als buurt of als gebouweigenaren, zoals woningbouwcorporaties er voor te zorgen dat je aan tafel zit. Je kennis en kunde is nodig. Natuurlijk ook je medewerking. Want de overstap naar een nieuwe energievoorziening moet ‘gedragen’ worden. Per wijk zal na samenspraak met gebouweigenaren en de buurt uiteindelijk de Noordwijkse gemeenteraad het finale besluit over de precieze toekomstige energievoorziening nemen.