Datum: 02-06-2023 - 21:11
01
dec
'18

GroenLinks Noordwijk: Winnifred Ferro kandidaat voor Provinciale Staten.

De soms wat onstuimige campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn weer achter de rug. GroenLinks Noordwijk richt de blik inmiddels al weer op de toekomst. En over de nieuwe gemeentegrenzen heen. Want op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen voor Provinciale Staten plaats. Hoewel soms als ‘weinig sexy, minder belangrijk’ afgedaan is er, zeker wat betreft dat vermeende geringere belang, weinig minder waar...

Want via Provinciale Staten wordt immers indirect de Eerste Kamer gekozen. En dat orgaan heeft bij wetsvoorstellen altijd het laatste woord. Het bestuur van de Provincie neemt ook heel veel belangrijke beslissingen over zaken die Noordwijk direct aangaan. Van Duinpolderweg tot goed Openbaar Vervoer, van goede waterhuishouding tot energietransitie.

GroenLinks Noordwijk vindt het daarom belangrijk om bij de samenstelling van Provinciale Staten betrokken te zijn. Daarom heeft Winnifred Ferro zich kandidaat gesteld voor de verkiezingen van Provinciale Staten. Zij coördineerde dit jaar onder meer de positieve, toekomstgerichte campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen die GroenLinks in Noordwijk een stemmenwinst van bijna 20% opleverde.

Haar maatschappelijke betrokkenheid bij Noordwijk, en de tijdens de campagne opgedane ervaring en kennis, maken haar een uitgelezen kandidaat om straks zowel Noordwijk als GroenLinks in Zuid-Holland te vertegenwoordigen. 

Zoals Ferro het zelf formuleert: ‘Ik wil mijn bijdrage leveren aan een duurzamere, groene en sociale wereld. Dat probeer ik al langer binnen de gemeente te doen. Maar de wereld reikt verder dan die gemeentegrenzen. Daarom, en omdat veel belangrijke besluiten die Noordwijk aangaan door het provinciebestuur worden genomen wil ik Noordwijk ook graag een stem geven in die provincie.’

Foto Sandra Aartman.